NOVINE U CARINSKOM SISTEMU U 2022. GODINI

 


Interaktivni seminar:

09:30h

icon-briefcase Banja Luka 24. 08. 2022. Hotel Bosna
icon-briefcase Sarajevo 26. 08. 2022. Hotel Hollywood

Snimak seminara:

10:00h 06. 09. 2022.

Početak seminara u 9:30h


U proteklom periodu došlo je do izmjena propisa u oblasti uvoza i izvoza robe, u, i iz BiH. U prvom redu riječ je o propisima koji čine cjelinu carinskog sistema u BiH i stupaju na snagu sa 01. 08. 2022. godine. U prvom redu riječ o Zakonu o carinskoj politici BiH i pratećim podzakonskim aktima i Zakonu o carinskim prekršajima. Ovo su temeljni zakonu za uvoz i izvoz roba, u, i iz Bosne i Hercegovine.

Seminar smo koncipirali tematski obzirom na novine i okolnosti u kojima će početi njihova zakonska primjena. Za firme koje se bave ovim poslovima to je od krucijalne važnosti jer nepoznavanje nastalih izmjena u carinskom režimu može dovesti do zastoja u procesu uvoza i izvoza robe.

Predavači su eminentni stručnjaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji dobro poznaju ovu oblast, i koji će Vas upoznati sa svim izmjenama propisa u oblasti carinske politike.


PROGRAM SEMINARA:

 

Novi Zakon o carinskoj politici BiH – Nermin Jusić, magistar ekonomije

 • Razlozi za donošenje novog Zakona o carinskoj politici u BiH
 • Carinski sistem u BiH i osnovni instituti carinskog Sistema u BiH
 • Uprava za indirektno-oporezivanje BiH (organizaciona struktura i nadležnosti)
 • Osnovni propisi u oblasti indirektnog oporezivanja
 • Novi Zakon o carinskoj politici u BiH i novi provedbeni propisi
 • Ciljevi i struktura novog Zakona o carinskoj politici u BiH
 • Novosti u novom Zakonu o carinskoj politici u BiH
 • Novi carinski termini
 • Pojednostavljeni postupci
 • AEO-Ovlašteni privredni subjekat
 • Ulazna i izlazna sažeta deklaracija
 • Privremeni smještaj i slobodne zone
 • Lista novih carinskih povlastica
 • Novi obračun zatezne kamate
 • Bezpapirno poslovanje u NCTS provoznom sistemu
 • Elektronsko poslovanje sa UIO BiH

 

Pitanja i odgovori

 

Uslovi za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika – Milena Knežević

 • Ko može biti ovlašteni izvoznik
 • Kako steći status i dobiti ovlaštenje
 • Koje uslove treba ispuniti
 • Koju dokumentaciju treba priložiti
 • Kako položiti ispit provjere znanja
 • Šta znači pojednostavljen postupak dokazivanja porijekla

Pitanja i odgovori

 

Prednosti prelaznih pravila o porijeklu – Milena Knežević

 • Šta su prelazna pravila o porijeklu
 • Ko ih može primjenjivati i u kojim slučajevima
 • Ima li propustljivosti između prelaznim i pravila PEM Konvencije
 • Koje su prednosti prelaznih u odnosu na sada primjenjivana pravila
 • Koji uslovi moraju biti ispunjeni
 • Uporedni primjeri

Pitanja i odgovori

 

Zakon o carinskim prekršajima BiH – Milena Davidović

 • Šta je bio osnovni cilj donošenja novog Zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine;
 • Šta je predmet Zakon o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine
 • Ko je nadležnost za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka;
 • Kada nastupa zastarjelost za pokretanje i vođenje postupka;
 • Koji su to prekršaji koji nisu bili propisani Zakonom o carinskim prekršajima iz 2005. godine i iz kojih razloga su propisani ovim zakonom i šta je dovelo do propisivanja novih prekršaja ovim zakonom;
 • Koje su to novine u ovom Zakonu u odnosu na Zakon iz 2005. godine (kao što je da nema naplata kazne za počinjeni carinski prekršaj na licu mjesta, da je ovim zakonom propisana zastarjelosti za pokretanje prekršajnog postupka, prekid roka zastarjelosti, te apsolutni rok zastarjelosti i dr.);
 • Koji su to propisani prekršaji zbog kršenja odredbi Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini;
 • Koji su to propisani prekršaji zbog kršenja odredbi Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini;
 • Za koje prekršaje je propisana zaštitna mjera obaveznog oduzimanja robe, a za koje je propisano da se može oduzeti;
 • U kojim slučajevima će se po službenoj dužnosti naplatit uvozne dažbine licu koje je počinilo carinski prekršaj;
 • Kada se može dozvoliti otkup robe licu koji je oglašen krivim za počinjeni carinski prekršaj kojem je i pored novčane kazne izrečena zaštitna mjera – oduzimanja robe u korist države.

Pitanja i odgovoriSEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • uvoznicima i izvoznicima
 • prevoznicima i štediterima
 • proizvođačima i obrtnicima
 • vlasnicima preduzeća i direktorima
 • pravnicima i pravnim zastupnicima
 • ekonomistima, računovodstvenim radnicima, knjigovođama, revizorima i svim onima koji učestvuju u carinskom poslovanju bez obzira da li uvoze ili izvoze robu

 

PREDAVAČI:

NERMIN JUSIĆ, Šef Grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe
MILENA KNEŽEVIĆ, Stručna savjetnica iz Sektora za carine u UIO
MILENA DAVIDOVIĆ, Stručna savjetnica u Odsjeku za carinske postupke u Sjedištu UIO

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

Interaktivni seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Snimak seminara:

145 KM po jednom učesniku;
135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara / webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa seminara + odgovori na pitanja)
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo