Edukacije

Radionica: Uvod u primjenu Microsoft Power Platforme u automatizaciji poslovanja

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Semir Ibrahimović, Senior IT konsultant

Semir Ibrahimović je završio Elektrotehnički fakultetu u Sarajevu, magistrirao i doktorirao iz oblasti menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Ima više od 20 godina iskustva u raznim oblastima upravljanja i razvoja informacionih sistema. Trenutno radi kao direktor razvoja i operacija u firmi OptomFT u Sarajevu. Najveći dio karijere je proveo kao direktor IT-a u finansijskom sektoru gdje je radio na projektima implementacije core banking sistema, elektronskog bankarstva, mobilnog bankarstva i projekat uspostave plana za osiguranje kontinuiteta poslovanja, te projekte izgradnje sistema internog rejting sistema. U ranoj fazi karijere je obavljao poslove iz oblasti sistemskog inženjera i nosilac je jednog prvih deset Microsoftovih certifikata u BiH u ovoj oblasti (MCSE). U slijedećoj fazi karijere je obavljao poslove analize i implementacije ERP sistema, sistema u javnoj upravi i naročito informacionih sistema u bankarstvu.

Od 2006. do 2016. je član katedre za Menadžment i informacione sisteme Ekonomskog fakulteta u Sarajevo i kao spoljnji saradnik izabran je u zvanje višeg asistenta. Do danas je učestvovao u nastavi u predmetima Poslovna informatika, Web arhitekture, Upravljanje bazama podataka, Osnove programiranja, Strukture i baze podataka. Zadnje tri godine drži nastavu na postiplomskom studiju Menadžment informacioni sistemi gdje u sklopu predmeta Poslovni informacioni sistemi, obrađuje Microsoft Dynamics Business Central and Microsoft Power Platformu
Uspješno je završio niz međunarodnih stručnih seminara iz područja kompjuterskih tehnologija i informacionih sistema, projektnog menadžmenta, te uspješno savladao program Managerial-Entrepreneurial Skills Development for Researchers (MBSDr) u okviru Paccino projekta.

Aktivan je član stručnih asocijacija iz polja informacionih sistema, IEEE Computer society, ACM ( Association of Computer Machinery), te udruženja IT menadžera BiH, CIO klub. Kao član žirija je učestvovao u izboru najboljeg IT menadžera u BiH za 2014. godinu. Bio je član vijeća doktorskog studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, kao predstavnik poslovne zajednice i studenata.

Više o edukaciji

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -