Edukacije

Seminar: Lean metodologija kao alat za povećanje efikasnosti

U današnje vrijeme, primjena Lean u svijetu se gotovo i podrazumijeva, bilo da organizacije traže način kako smanjiti troškove u krizno vrijeme, pokušavaju povečati efikasnost ili prevazići onu posljednju stepenicu koja ih dijeli od potpune izvrsnosti u profitabilnom ispunjavanju zahtjeva kupaca.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Lean predstavlja filozofiju upravljanja koja, bazirana na konstantnom unapređenju, prilagođava poslovanje zahtjevima kupaca. Važan aspekt implementacije Lean metodologije je prepoznavanje ključnih poslovnih procesa, definisanje mjernih tačaka, otkrivanje slabih mjesta u procesu i eliminacija istih. Naravno, da bi menadžment i zaposlenici mogli i željeli samostalno unapređivati poslovanje, potrebno je da razumiju Lean filozofiju, poznaju metodologiju i alate, i prihvate potrebne promjene.   

Kroz seminar će vas voditi Damir Karamehmedović i Safet Zečević, konsultanti sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u implementaciji Lean metodologije u kompanijama.

Metodologija je primjenjiva doslovno u svim industrijama i svim veličinama kompanija, od proizvodnih kompanija, uslužnih djelatnosti, finansijskih institucija, zdravstvenih ustanova, školstva, vojne službe, javne uprave, itd.

Lean metodologija zasniva se na sljedećim temeljnim principima:

 • Identifikacija vrijednosti za kupca
 • Upravljanju procesom stvaranja vrijednosti i eliminacijom gubitaka
 • Primjenom menadžerskih znanja i vještina u proizvodnim aktivnostima
 • Obezbjeđenjem podrške zaposlenika na putu ostvarenja ciljeva
 • Kontinuirano unapređenje poslovanja

Upravo prvi od temeljnih principa Lean, identifikacija vrijednosti za kupca, poveo je širenje Lean filozofije i izvan okvira proizvodnje. Kupac, zajedno sa svojim potrebama, nalazi se u fokusu uz upravljanje i unapređenje cijelog lanca proizvodnje uz kontinuiran rad na usavršavanju samog procesa isporuke.

Primjenom principa Lean Managementa u vrlo kratkom vremenskom periodu postižu se sljedeći efekti:

 • Unapređuju se poslovni procesi kako bi kompanija postala konkurentnija
 • Poboljšava se efikasnost i kvaliteta obavljanja posla
 • Smanjuje trošak i na taj način povećava dobit
 • Optimizira se utrošak resursa
 • Zaposlenici postaju produktivniji, motiviraniji i kreativni
 • Zaposlenici provode promjene kroz kontinuirano poboljšavanje procesa
 • Leadership i menadžment potiče Lean kulturu te kontinuirano unapređuje postojeću strategiju

Cilj seminara:

Upoznati učesnike sa Lean metodologijom i omogućiti im da samostalno primjene Lean alate kao i da rade na poboljšanju efikasnosti vlastitih organizacija.

Seminar je namijenjen:

Direktorima, vlasnicima, menadžmetu i zaposlenicima koji se bave poslovnim procesima, upravljanja kvalitetom, unapređenjem efikasnosti poslovanja, digitalizacijom i automatizacijom poslovanja.

Više o seminaru.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -