Edukacije

Seminar o temi „Poštivanje ljudskih prava i sloboda u kaznenom postupku”

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u suradnji i uz potporu Britanskoga veleposlanstva i Centra AIRE (Advice on Individual Rights in Europe), organizirao je seminar o temi „Poštivanje ljudskih prava i sloboda u kaznenom postupku”. Seminar je organiziran s ciljem da se stvore uvjeti za poboljšanje praktične primjene Europske konvencije o ljudskim pravima i potpore  pravosudnome sustavu Bosne i Hercegovine u procesu pripreme za europske integracije.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Predsjednik Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević obratio se sudionicima seminara pozdravnim govorom, dajući potporu radu seminara.

Predavanje o temi „Zakonitost dokaza u kaznenome postupku s posebnim naglaskom na posebne istražne radnje u svjetlu poštivanja ljudskih prava i sloboda“ održao je dr. Krešimir Kamber iz Ureda juriskonsulta Europskoga suda za ljudska prava, a Mirjana Lazarova-Trajkovska, koja je ranije bila sutkinja Europskoga suda za ljudska prava, razgovarala je sa sudionicima seminara o zakonitosti dokaza u kaznenome postupku posebice naglašavajući posebne istražne radnje u svjetlu poštivanja ljudskih prava i sloboda.

Na seminaru su sudjelovali savjetnici i suradnici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.  

Sudionici seminara razmijenili su mišljenja i stajališta o praksi Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine i Europskoga suda za ljudska prava čiji je cilj da se doprinese cjelovitoj zaštiti  ljudskih prava i sloboda svakoga građanina.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -