Kompanije

I-Crni d.o.o. Cazin

Preduzeće „I-CRNI“ d.o.o. je osnovano 1997.godine kao veleprodaja i maloprodaja građevinskog materijala, vodomaterijala, elektromaterijala, boja i lakova, vijčane robe i sanitarija. Rast i razvoj iz godine u godinu se kretao uzlaznom putanjom u smislu rasta prihoda i novih investicija.
Najznačajnija investicija realizirana je 2007.godine kada je kupljen većinski paket dionica Tvornice opekarskih proizvoda „TOP 25 MAJ“d.d. Cazin koja je osnovana 1958.godine, a s tom investicijom preduzeće „I-CRNI“d.o.o. je proširilo svoju djelatnost u proizvodnju opekarskih proizvoda. Tvornica posluje kao P.J „Ciglana“, u sklopu „I-CRNI“ d.o.o. Smještena je na lokalitetu Ćoralići bb, udaljenom od grada Cazina oko 5 km. Tradicija i kvalitet proizvoda osigurani su u preko 60 godina postojanja.
Poslovna politika preduzeća usmjerena je na kontinuirano istraživanje tržišta i usavršavanje know-how-a kako bi kupci percipirali proizvode preduzeća „I-CRNI“d.o.o. kao kvalitetne i cjenovno prihvatljive.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Danas je preduzeće etablirano na tržištu kao uspješna kompanija sa kvalitetnim opekarskim  proizvodima cjenovno prihvatljivim  sa konstantnim inovativnim radom kako u području osvajanja novih proizvoda tako i u samom proizvodnom procesu.

Preduzeće “I-CRNI” d.o.o. Cazin Kontinuirano brine o kvaliteti svojih proizvoda, zdravlju i sigurnosti radnika kao i okolišu, te se može pohvaliti sa uspješnim uvođenjem integriranog sistema upravljanja kvalitetom, odnosno sa certifikatom za sistem upravljanja prema ISO 9001, ISO 14001 i BS OHSAS 18001. Sistem upravljanja kvalitetom nam je ogromna olakšica na putu ka ostvarenju planiranih ciljeva. Olakšan nam je sam rad, a organizacija rada unutar preduzeća uređena je u skladu sa međunarodnim standardima. Na prvom mjestu u preduzeću „I-CRNI“ je zadovoljstvo kupaca, kao i napredovanje u vidu širenja tržišta. Ciglana „I-CRNI“d.o.o. napreduje iz dana u dan i dokazuje da je naša opeka jedna od kvalitetnijih u Evropi, a sistem upravljanja kvalitetom će nam olakšati plasiranje na inostrana tržišta.

Lojićka bb, 77220 Cazin – Bosna i Hercegovina

+387 37 538 269

info@icrni.ba

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -