Kompanije

YimoR d.o.o. – proizvodne, trgovačke i ugostiteljske djelatnosti

”YimoR” d.o.o. Domaljevac je porodična firma familije Oršolić, osnovana 1989. godine i jedna je od prvih privatnih veleprodajnih firmi u Bosni i Hercegovini. Registrirovana je za obavljanje proizvodnih, trgovačkih i ugostiteljskih djelatnosti.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Od 1989. do 1992. godine uz razvijenu veleprodaju imala je i 27 maloprodajna objekta na teritoriji općina Bos. Šamac, Modriča, Orašje, Odžak i Gradačac, sa ukupno 73 radnika. Tada je u posjedu imala i pržionicu kave, te u pripremi otvaranje pekare i tvornice sokova.

Tokom rata 1992 – 1995. godine, sva imovina “YimoR-a” biva uništena, opljačkana i devastirana. Već 1994. godine, prije potpisivanja Deytonskog mirovinskog sporazuma, firma obnavlja svoj rad, osniva veleprodaju, otvara prve maloprodajne objekte, instalira hladnjače, gradi upravnu zgradu i intezivno zapošljava nove radnike.

Trenutno posjeduje veleprodaju i 40 maloprodajnih objekata tipa prodavnica, marketa, supermarketa, te Trgovačko – poslovni centar, veličine 8200 m². Zapošljava preko 400 radnika.

U toku 2005. godine, na vlastitoj parceli, u centru Domaljevaca tokom istražno geoloških radova otkrivena je voda za piće, koja sa fizičko-hemiskog, te bakteriološkog stanovišta odgovara propisima Pravilnika o higijenskoj i zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, što je potvrđeno i od nadležnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine.

Dalje analize su pokazale da ova voda ima mineralno-termalna svojstva, te da se njena bušotina nalazi na bogatom nalazištu isplativom za komercijalizaciju.

YIMOR d.o.o. Domaljevac
S. Radića 22, 76233 Domaljevac, BiH
Telefon: ++ 387 (0)31 791-047
Telefax: ++ 387 (0)31 792-016
Web: www.yimor.ba
E-mail: info@yimor.ba
Facebook.com/yimor.domaljevac

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -