Pozitivne priče

Općina Novo Sarajevo u saradnji sa KULT-om izradit će Strategiju prema mladima

Općina Novo Sarajevo u saradnji sa Udruženjem „Institut za razvoj mladih – KULT“ pokreće aktivnosti na izradi okvirnog strateškog dokumenta za mlade, Strategije prema mladima Općine Novo Sarajevo za period 2022. – 2026. godina.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Tim povodom, Općinski načelnik dr. Hasan Tanović i izvršna direktorica Udruženja „Institut za razvoj mladih – KULT“ Šeherzada Halimić potpisali su Ugovor o saradnji pri izradi strateškog dokumenta za mlade.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i predstavnici Vijeća mladih Općine Novo Sarajevo, koji će usko sarađivati na izradi dokumenta, uz smislu provođenja istraživanja na terenu, te učešće članova Vijeća u radnim grupama Općine, zajedno sa Komisijom za pitanja mladih Općinskog vijeća.

Općinski načelnik dr. Tanović istakao je da će se izradom ovog dokumenta doprinijeti efikasnijem upravljanju politike prema mladima na nivu Općine Novo Sarajevo, kao i da će Strategija sadržavati sveobuhvatan pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uslova za trajnu dobrobit mladih i njihovo aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvenoj zajednici.

NovoSarajevo.ba

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -