Tehnologija

Kriptotrgovcima za četiri dana ističe rok za registraciju

BANJALUKA – Svim pružaocima usluga povezanih sa virtuelnim valutama u Republici Srpskoj za četiri dana ističe rok u kojem su obavezni obavijestiti Komisiju za hartije od vrijednosti RS o svojoj djelatnosti i podnijeti zahtjev za upis u evidenciju.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Foto: Pixabay

Kako se navodi u obavještenju KHOV-a , nakon 31. januara pružaocima će biti izdata uvjerenja o upisu, a oni koji ne ispune svoju obavezu, neće moći više da obavljaju ovu djelatnost.

Svako ko namjerava se bavim ovim poslom, obavezan je u roku od 30 dana od osnivanja da dostavi obavještenje o pružanju usluga u KHOV, skupa sa opisom mjera unutrašnje kontrole radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te podnese zahtjev za upis u evidenciju pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama (Obrazac: EPU-VV) sa propisanim prilozima.

Svaki pružalac usluga povezan sa virtuelnim valutama u Srpskoj mora biti evidentiran u bazi КHOV-a, a sada je definisan i način vođenja, sadržaj i forma evidencije, čime su se stekli uslovi za podnošenje zahtjeva za upis.

Radi se o fizičkim ili pravnim licima organizovanim kao privredna društva ili samostalni preduzetnici koji čuvaju i upravljaju virtuelne valute za treća lica, organizuju platforme za trgovanje, razmjenjuju ih valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja ili za drugi digitalni novac, prenose ih ili nude u prodaju.

“Lica koja su prije stupanja na snagu zakona obavljala djelatnost pružanja usluga povezanih sa virtuelnim valutama dužna su da u roku od 120 dana usklade svoje poslovanje sa odredbama kao i  podzakonskim propisima donesenih na osnovu njega. Najkasnije do 31. januara 2023. rodine dužni su da obavijeste КHOV o pružanju usluga povezanih sa virtuelnim valutama zajedno sa opisom mjera unutrašnje kontrole”, navodi se u obavještenju.

Komisija za hartije od vrijednosti pozvala je sve pružaoce usluga da se upišu evidenciju u Republici Srpskoj i da u zakonskom roku dostave dokumentaciju.

Obrazac zahtjev za upis u evidenciju pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama EPU-VV može se preuzeti na internet stranici КHOV-a.

Zakonom je propisan i prekršaj za pružaoce usluga koji u propisanom roku ne obavijeste КHOV o svojoj djelatnosti.

CAPITAL: A. P.

Objava Kriptotrgovcima za četiri dana ističe rok za registraciju prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -