Tehnologija

Srpska uspostavila registar trgovaca kriptovalutama

BANJALUKA – Republika Srpska uspostavila je registar posrednika u trgovini kriptovalutama čime je nastavila da reguliše ovo tržište.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

FOTO: Pixabay

Naime, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske donijela je Pravilnik o evidenciji pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama i precizno definisala prava i obaveze onih koji žele da budu uključeni u ovaj proces.

U pravilniku se pojašnjava da posrednici mogu biti registrovana preduzeća i preduzetnici koja mogu da čuvaju i upravljaju virtuelnim valutama, da organizuju platformu za njihovo trgovanje, da ih razmjenjuju i prodaju.

Oni su dužni u banci otvoriti račun za posebne namjene, a novac sa tog računa može se koristiti isključivo za kupovinu i prodaju kriptovaluta.

Novčana sredstva na računu za posebne namjene nisu vlasništvo pružaoca usluga, ne ulaze u njegovu imovinu niti u likvidacionu ili stečajnu masu, niti se mogu koristiti za izmirenje potraživanja povjerilaca pružaoca usluga, niti mogu biti predmet prinudnog izvršenja u postupcima protiv pružaoca usluga“, navodi se u pravilniku.

U ovom dokumentu piše da su posrednici, prije sklapanja ugovora, dužni da svoje klijente upoznaju sa poslovnim rizicima.

Republika Srpska, Komisija i drugi organ javnog sektora ne garantuju za vrijednost virtuelnih valuta i ne snose odgovornost za bilo koju eventualnu štetu i gubitke. Na transakcije sa virtuelnim valutama se ne primjenjuju propisi kojima se uređuje osiguranje depozita, kao ni propisi kojima se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga“, jasno se precizira u pravilniku.

Kada je riječ o registru, upis u isti vršiće Komisija za hartije od vrijednosti, a po osnovu zahtjeva posrednika.

Uz zahtjev za upis u evidenciju posrednici će morati da prilože rješenje suda o registraciji, statut preduzeća, dokaz o identitetu, potvrdu banke o poslovnom računu.

Klak:  Veća pravna sigurnost ulagača i relaksacija odnosa sa bankama

Registar će biti javan i objavljen na sajtu Komisije. Onaj čije ime ne bude u njemu, neće se smatrati legalnim trgovcem.

Nikola Klak, direktor kompanije “Digital Asset Managament” (DAM) koja je vlasnik platforme „BCX“ na kojoj se razmjenjuje i trguje kriptovalutama smatra da je ovaj akt korak u pravom smjeru.

Po njegovoj ocjeni, on će dovesti do veće pravne sigurnosti ulagača, ali i relaksacije odnosa sa bankama koje su do sada bile izričito negativno nastrojene prema poslovanju sa kriptovalutama.

Kao jednu od najbitnijih odredbi, Klak navodi onu kojom je propisano da se sredstva klijenata obavezno drže na bankovnim računima posebnih namjena.

Ona su sada „zaštićena“ od zloupotrebe onoga koji njima upravlja, ali i od izvršnih postupaka i stečaja nad kompanijom koja upravlja sredstvima. U suštini, mi smo u skladu sa praksom na finansijskim tržištima i do sada sredstva klijenata uvijek držali na ovim računima posebne namjene, ali do sada nije bilo posebnog pravnog osnova da se tuđi novac kojim mi upravljamo izuzme iz našeg imovinskog bilansa. Na ovaj način, zakonodavac i regulator su zaštitili imovinu korisnika tako što su zabranili njenu zloupotrebu od strane kompanija kojima su sredstva povjerena, te su takođe istu imovinu korisnika zaštitili od povjerilaca kompanije koja upravlja tim sredstvima“, kaže on u izjavi za CAPITAL.

Ocjenjuje da se ovakvom regulacijom povećava pravna sigurnost investitora što će u budućnosti dovesti sigurno i do povećanja aktivnosti na tržištu te većeg interesovanja svih korisnika, a pogotovo pravnih lica i institucija.

Apeluje na regulatore, ali i na korisnike da zajedno rade na sprečavanju trgovine na crnom tržištu.

Zakonom je sada propisano da se ovom djelatnošću mogu baviti samo registrovani posrednici koji su pod nadzorom komisije, te će imovina klijenata biti pravno zaštićena jedino ako se transakcije vrše preko registrovanih posrednika. U suštini, cilj je da se spriječi promet na crnom tržištu te da se sav promet odvija kroz zvanične i regulisane kanale“, zaključio je Klak.

CAPITAL: D. Tovilović

Objava Srpska uspostavila registar trgovaca kriptovalutama prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -