Tražili ste

Fakulteti u Zenici

U Zenici postoji Univerzitet u Zenici, na kojem je 8 fakulteta.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -
  1. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
  2. MAŠINSKI FAKULTET
  3. FILOZOFSKI FAKULTET
  4. EKONOMSKI FAKULTET
  5. PRAVNI FAKULTET
  6. MEDICINSKI FAKULTET
  7. POLITEHNIČKI FAKULTET
  8. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Više o fakultetima.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -