Vijesti

Agencija za bankarstvo ublažava rast kamatnih stopa

BANJALUKA – Agencija za bankarstvo Republike Srpske usvojila je odluku o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa, inflacijom i drugim poremećajima koji mogu imati negativne efekte na tržište Republike Srpske.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Foto: Capital

Iz Agencije danas su saopštili da je razlog za donošenje ove odluke očuvanje stabilnosti bankarskog sektora.

“Usljed povećanog uticaja kamatnog rizika, smatrali smo da je potrebno preventivno ublažiti moguće negativne efekte na finansijski sistem, korisnike finansijskih usluga i ekonomiju u Republici Srpskoj. Cilje odluke je pravovremeno upravljanje kreditnim i svim drugim rizicima kojima su banke izložene ili bi mogle biti u budućem periodu. Primjenom ove odluke od banaka se zahtijeva uspostavljanje efikasnog procesa i kontrola u cilju planiranja, analiziranja i praćenja efekata poremećaja koji su vezani za rast kamatnih stopa i druge makroekonomske poremećaje”, saopštili su iz Agencije za bankarstvo.

Primarni ciljevi odluke su ublažavanje naglog rasta kamatnih stopa u Republici Srpskoj, odnosno zaštita korisnika bankarskih usluga, te stabilnost bankarskog sektora i postizanje makroekonomske ravnoteže, kao i dodatno stimulisanje banaka da pronađu način zadržavanja kamatnih stopa na razumnim nivoima. Sve ovo urađeno je da bi se izbjegli negativni efekti na privredu i stanovništvo, što direktno utiče na izbjegavanje rizika gubitka banke usljed nemogućnosti servisiranja obaveza prema banci.

“Odredbe odluke naročito utiču na zaštitu korisnika finansijskih usluga, a što podrazumijeva da banka može korisniku usluga ponuditi mogućnost modifikacije kreditne izloženosti ukoliko bi za iste nastupio status neizmirenja obaveza kao direktna posljedica značajnog rasta kamatnih stopa”, rekli su.

Dalje navode da je potrebno da banke planiraju adekvatno upravljanje kamatno indukovanim kreditnim rizikom, što podrazumijeva, između ostalog, poređenje aktuelnog nivoa kamatnih stopa u odnosu na nivoe kamatnih stopa na referentni datum, projekcije rasta kamatnih stopa i efekte povećanog kreditnog rizika.

Кroz preventivno i plansko djelovanje koje predviđa ova odluka, ekonomski poremećaji, usljed rasta kamatnih stopa, za bankarski sektor Republike Srpske će biti umanjeni, a potencijalne dugoročne štete koje bi nastale kroz rast učešća nekvalitetne aktive će biti minimizovane”, saopštili su iz ove agencije.

S obzirom na očekivane dodatne pritiske ekonomskih šokova u prvoj polovini 2023. godine, Agencija za banakarstvo će u okviru svojih redovnih aktivnosti, a u skladu sa dosadašnjom praksom, pratiti situaciju u finansijskom sektoru, te u skladu sa procjenom trenutnih potreba donositi i dodatne mjere u okviru svojih nadležnosti u svrhu zaštite građana, privrede i stabilnosti bankarskog sistema.

CAPITAL: A. P.

Objava Agencija za bankarstvo ublažava rast kamatnih stopa prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -