Vijesti

BiH se uključuje u postupak zbog neisplaćivanja stare devizne štednje „Ljubljanske banke“

Bosna i Hercegovina će iskoristiti svoje pravo umješača u skladu sa Evropskom konvencijom i intervenisati kao treća stana u postupku „Landika Kata i drugi protiv Slovenije“, a radi se o odbijanju vlasti Slovenije da štedišama isplati staru deviznu štednju u sarajevskoj podružnici „Ljubljanske banke“ d.d. Ljubljana.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Savjet ministara BiH donio je jednoglasno ovaj zaključak nakon što je usvojio Informaciju o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava, čime je praktično prihvaćen poziv za intervenciju Bosne i Hercegovine kao treće strane u ovom postupku.

U Informaciji Kancelarije agenta Savjeta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava navodi se da se radi o postupku po žalbi državljana BiH u vezi s kršenjem prava na imovinu zbog odbijanja vlasti Republike Slovenije da isplati aplikantima staru deviznu štednju koja je bila položena u sarajevskoj podružnici „Ljubljanske banke“ d.d. Ljubljana.

Prema Informaciji, Republika Slovenija izvijestila je ranije Komitet ministara Savjeta Evrope da je iz sarajevske poslovnice „Ljubljanske banke“ zaprimila 16.700 zahtjeva za povrat štednje u visini oko 90 miliona evra te da je isplatila oko 78 miliona evra. Istovremeno je osporila dio odgovornosti Republike Slovenije za isplatu dijela štednje koji je položen na jedinstvene račune građana u skladu sa Zakonom o utvrđivanju i realizaciji rotraživanja građana u postupku privatizacije Federacije BiH, prebacujući odgovornost na Bosnu i Hecegovinu.

„S obzirom da se radi o velikom broju državljana BiH koji godinama potražuju svoja prava isplate stare devizne štednje u značajnim iznosima, ocijenjeno je da je uključivanje Bosne i Hercegovine u postupak u opštem interesu“, saošteno je iz Savjeta ministara BiH.

BONUS VIDEO:

Objava BiH se uključuje u postupak zbog neisplaćivanja stare devizne štednje „Ljubljanske banke“ prenesena sa portala Aloonline.ba.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -