Vijesti

Drljača: Strategija zapošljavanja ambiciozna i akcijski orijentisana

Jedan od najvažnijih dokumenata, Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH, ove sedmice je usvojena na sjednici Vlade Federacije BiH, te je upućena u daljnu parlamentarnu proceduru.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Tim povodom dopremijer i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača za Fenu je obrazložio pojedinosti koje su sadržane u Strategiji izrađenoj za narednih sedam godina.

– Prije svega, Strategija je rezultat rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Međunarodne organizacije rada i drugih nadležnih institucija. Poznato je da je politika zapošljavanja jedna od najznačajnijih razvojnih politika u društvu. Efekti politike zapošljavanja u bitnom utiču na ekonomski razvoj društva, stabilnost socijalnog sistema. Zatim mladima nudi perspektivu da se zaposle, zasnuju porodicu i grade budućnost u BiH, te pozitivno utiče na privlačenje stranih insvestitora – konstatovao je Drljača.

Strategija je usklađena sa Strategijom razvoja FBiH (2021.-2027.) i sektorskim strategijama na svim nivoima u BiH, uvažavajući zajedničke razvojne ciljeve.

U pripremi Strategije, kaže Drljača, sagledani su ključni pokazatelji tržišta rada, institucije nadležne za tršište rada, ciljevi, vremenski rokovi, mehanizam koordinacije, politike zapošljavanja i ključni problemi u zapošljavanju.

FENA

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -