Vijesti

DUG ZA POREZ NA NEPOKRETNOSTI DOSTIGAO VRTOGLAVU CIFRU Među neplatišama mahom dijaspora koja izbjegava plaćanje nameta

U Poreskoj upravi RS ističu da je pomenuti dug nastao od 2012. godine, odnosno od početka primjene Zakona o porezu na nepokretnosti, do 31. decembra prošle godine te da još uvijek nemaju podatke za ovu godinu.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

– Za sve dospjele obaveze za porez na nepokretnosti pokrenuli smo postupke prinudne naplate. Riječ je o desetinama hiljada postupaka za sve prethodne godine. Samo u prvih šest mjeseci ove godine pokrenuli smo 7.592 postupka prinudne naplate, dok je lani ta cifra iznosila 17.355 postupaka – rekli su u Poreskoj upravi RS i dodali da je Uprava dužna da u postupku prinudne naplate primijeni mjere i sredstva koja su primjerena u odnosu na visinu poreskog duga, vodeći pri tome računa o ekonomičnosti i efikasnosti naplate poreske obaveze.

U Poreskoj upravi dalje navode da naplata prihoda po osnovu poreza na nepokretnosti u RS posljednjih godina ipak ima zadovoljavajući trend rasta.

– U prvih šest mjeseci ove godine po osnovu poreza na nepokretnosti naplaćeno je 13,6 miliona KM, što je za osam odsto više nego u istom periodu lani. Porez na nepokretnost plaća se u dva dijela i to prvi, najkasnije do 30. juna, a drugi do 30. septembra – podsjetili su u upravi.

U Gradskoj upravi Banjaluka kažu da dospjela potraživanja po osnovu ovog poreza na teritoriji grada iznose 8,5 miliona KM.

– Naplatu spornih potraživanja u ime lokalnih uprava sprovodi Poreska uprava RS, a lani je u Banjaluci naplaćeno 6,2 miliona KM, što je 97 odsto u odnosu na plan. Međutim, taj iznos je za 20 odsto manji u odnosu na naplatu u 2020. godini, što je donekle i očekivano s obzirom na odluku Skupštine grada o utvrđivanju stope poreza na nepokretnosti za 2021. godinu, prema kojoj je ona dvostruko smanjena u odnosu na raniji period – rekli su u Gradskoj upravi Banjaluka.

Oni navode kako je uočeno da brojni građani i pravna lica ne prijavljuju nepokretnosti ili ih prijavljuju sa netačnim podacima.

– To sve za posljedicu ima da je obračunati i naplaćeni porez na nepokretnosti manji nego što bi trebalo da bude. Kako bi došlo do povećanja naplate svake godine sprovodimo medijsku kampanju i niz projekata sa nadležnim ustanovama – kažu u Gradskoj upravi Banjaluka.

U Gradskoj upravi Prijedor kažu da je u toku ove godine, tačnije do 25. juna, po osnovu poreza na nepokretnosti naplaćeno 942.147 KM, što je u poređenju s prošlom godinom više za 13 odsto.

– S obzirom na povećanu naplativost nema razloga da budemo nezadovoljni, a pozitivne efekte sprovedenih aktivnosti tek očekujemo – rekli su u Gradskoj upravi Prijedor i dodali da dugovanja po osnovu pomenutog poreza iznose 1,78 miliona KM. Navode da je problem neprijavljivanja nekretnina aktuelan i kod njih, te da je teško procijeniti vrijednost neprijavljene imovine.

Ekonomista Zoran Pavlović kaže da građani ne plaćaju porez iz niza razloga, te da je neophodno sprovoditi snažniju kampanju o važnosti plaćanja poreza na nepokretnosti koji je značajan prihod lokalnih zajednica u Srpskoj.

– Građani iz dijaspore u Srpskoj imaju mnogo nekretnina, a s obzirom da ti ljudi mahom dolaze samo ljeti vrlo često zanemare plaćanje poreza. Imamo i građane kod kojih je iznos tog nameta mali, gotovo beznačajan zbog čega ne vode računa o plaćanju, a tu su i oni koji nemaju novca pa svaku marku čuvaju za nešto važnije – rekao je Pavlović.

Propisi
U Poreskoj upravi RS ističu da prema Zakonu o porezu na nepokretnosti obaveza plaćanja tog nameta nastaje onog dana kada poreski obveznik stekne nepokretnost ili počne koristiti istu.

– Zakonom je definisano da je obveznik poreza na nepokretnosti vlasnik nepokretnosti, a ukoliko se vlasnik ne može odrediti ili pronaći, poreski obveznik je lice koje po bilo kojem osnovu koristi nepokretnost. U slučaju suvlasništva svaki suvlasnik je i poreski obveznik, srazmjerno vlasničkom udjelu – pojasnili su u Poreskoj upravi.

BONUS VIDEO:

Objava DUG ZA POREZ NA NEPOKRETNOSTI DOSTIGAO VRTOGLAVU CIFRU Među neplatišama mahom dijaspora koja izbjegava plaćanje nameta prenesena sa portala Aloonline.ba.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -