Vijesti

Garača i Injac osnovali društvo za faktoring

BANJALUKA – Republika Srpska dobila je novo društvo za faktoring. Riječ je o društvu “Big Faktor” čiji su osnivači Dragana Garača i Dragan Injac koje je dobilo dozvolu za rad od Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

FOTO: Pixabay

Oni su zahtjev za obavljanje djelatnosti Komisiji uputili 3. maja.

Kako se navodi u Rješenju Komisije,  osnivačkim aktom je utvrđeno kako je Garača vlasnik 55 odsto akcija društva, a Injac koji će biti njegov direktor, 45 odsto.

Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva utvrđeno je da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom i to da je obezbjeđena transparenta vlasnička struktura, da Dragan Injac, lice predloženo za dirktora ima dobru poslovnu reputaciju i ugled, odgovarajuće kvalifikacije, da je obezbjeđen minimalni iznos osnovnog kapitala čije je porijeklo jasno i nesumnjivo te da je predviđena odgovarajuća kadrovska, organizaciona i tehnička osposobljenost”, navodi se u Rješenju Komisije.

Injac je inače bio dugo godina u upravi NLB banke Banjaluka u kojoj je bio sve do kraja marta ove godine.

Dragana Garača direktor je brokerskog društva “Monet broker”.

Podsjećamo, Republika Srpska je krajem 2020. godine usvojila Zakon o faktoringu koji omogućava prodaju i otkup potraživanja, dugova i kredita kako na domaćem tako i na stranom tržištu.

Tim zakonom je definisano kako predmet faktoringa može biti otkup svakog postojećeg nedospjelog ili budućeg, cijelog ili djelimičnog, kratkoročnog novčanog potraživanja koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji.

Tako na primjer, određeno preduzeće svoje potraživanje prema drugom pravnom subjektu koje nije starije od godinu dana može prodati banci ili društvu za faktoring a koje će uz naknadu preuzeti naplatu duga.

Pri tome onaj ko ustupa dug garantuje da je preneseno potraživanje oslobođeno zaloga, prigovora, tereta i ostalih prava, odnosno da je po svim osnovama nesporno.

Prije “Big Faktora” dozvolu za poslove faktoringa dobila je Investiciono-razvojna banka Republike Srpske.

CAPITAL: D.T.

Objava Garača i Injac osnovali društvo za faktoring prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -