Vijesti

Grad Tuzla: Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava neprofitnim organizacijama

Grad Tuzla, putem Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, obavještava zainteresirane neprofitne organizacije da je, dana 28.06.2021. godine, objavljen Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Sredstava su namijenjena za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, za oblast poduzetništva i poljoprivrede, u okviru sredstava Tekućeg granta za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva i Granta organizacijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje. Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objave, tako da je krajnji rok za predaju aplikacija, dana 19.07.2021. godine.

Detaljne informacije o predmetu Javnog poziva, uslovima, dokumentaciji i načinu prijave na Javni poziv, nalaze se u Smjernicama za aplikante, koje se zajedno sa tekstom Javnog poziva i ostalom dokumentacijom koja se predaje uz prijavu na ovaj Javni poziv, može preuzeti na službenoj internet stranici Grada Tuzle: www.tuzla.ba.

Ovim putem obavještavaju se zainteresirani aplikanti da će se informativni sastanak (info dan) u povodu predstavljanja ovog Javnog poziva održati dana 02.07.2021. godine u 9,00 sati, u prostorijama JU Centar za kulturu Tuzla, Kamerna scena Doma mladih, u Ulici Dragiše Trifkovića broj 2. Za sve dodatne informacije potencijalni aplikanti mogu kontaktirati Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem e-maila, na adresama naznačenim u tekstu Javnog poziva i u Smjernicama, navode iz Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu. |

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -