Vijesti

Javni poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja

Na osnovu člana 16. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/20), člana 22. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, broj: 02/1-02-8764/21 od 04.05.2021. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

JAVNI POZIV MOŽETE PRONAĆI NA LINKU:

http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi-mbp/8286-samozaposljavanje-branioci-clanovi-porodica-20052021

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -