Vijesti

Javni poziv za prijavu projekata Fonda za Zapadni Balkan predstavljen potencijalnim korisnicima u Ministarstvu vanjskih poslova BiH

Više od dvadeset predstavnika organizacija civilnog društva, univerziteta i općina prisustvovalo je 02. decembra 2021. godine predstavljanju nedavno otvorenog javnog poziva Fonda za Zapadni Balkan za prijavu projekata iz oblasti regionalne saradnje u oblastima kulture, obrazovanja, i održivog razvoja.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Na početku skupa, održanog u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, prisutnima su se obratili  šefica Odsjeka za OESS, Vijeće Evrope i regionalne inicijative u Ministarstvu vanjskih poslova BiH Miranda Sidran, izvršni direktor Fonda za Zapadni Balkan (Western Balkan Fund, WBF) Gjergj Murra, te voditelj programa za civlno društvo u Delegaciji EU u BiH Vladimir Pandurević. 

Skupu su prisustvovali i predstavnici ambasada Švicarske Konfederacije, Mađarske, Republike Češke i Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini.

Predstavljeni su tehnički detalji 4. javnog poziva u okviru WBF, na koji se s projektima mogu prijaviti organizacije civilnog društva, obrazovne i kulturne institucije, poslovna udruženja, te jedinice lokalne uprave. Finansijsku podršku ovom pozivu pružila je i Evropska unija. Ukupna vrijednost grantova je 400.000 eura, koji će biti dodijeljeni pojedinačnim projektima od najviše 15.000 eura. 

Više detalja o javnom pozivu koji je otvoren do 23.12.2021. godine može se naći na web stranici WBF http://westernbalkansfund.org/.

WBF su osnovali ministri vanjskih poslova Zapadnobalkanske šestorke 2015. godine, uz podršku Višegradske grupe. Osnovni cilj Fonda je podsticanje saradnje članica Fonda za Zapadni Balkan kroz zajedničke projekte organizacija i institucija u regiji.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -