Vijesti

Kada su usluge prevodilaca nedovoljne jer vam fali pečat

Kada treba da nam se prevede neki dokument – logičnao je da prvo pomislimo na prevodioca. Za jezik koji nedovoljno znamo da bismo se bavili prevođenjem obično posao prepustimo profesionalcima. U Beogradu naročito, gotovo da i ne postoji jezik na koji ne možete prevesti neki tekst. Ipak, postoje situacije kada nam treba nešto više od običnog prevoda, kada nam je potrebno da prevedeno ima snagu originala. To se postiže pečatom koji je sredstvo overe dokumenta u rukama – sudskog tumača.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Zašto sudski tumač a ne običan prevodilac

Iz samih naziva se može nagovestiti da su u pitanju različite profesije, od kojih obično ova druga nije najjasnija, naročito onima kojima nikad nije bilo potrebna njihova usluga. Postavlja se pitanje šta to sudski tumač ima a nema prevodilac. Odgovor je – sertifikat kao dokaz da ga je Ministarstvo  pravde postavilo kao ovlašćeno lice čiji se prevodi smatraju dokumentom koji je validan u bilo kojoj javnoj, državnoj ili privatnoj instituciji.

Koje su to situacije u kojima nam treba sudski tumač

Kada prevodimo lična dokumenta koja su nam potrebna da bismo se u inostranst u prijavili na neki oglas za posao ili za neki konkurs za školovanje. Za bilo koje pravne poslove, ili čak podnošenje zahteva za vizu za određenu zemlju, potrebna su prevedena i overena lična dokumenta. Zatim, kod sudskog tumača se ide kad je potreban prevod bilo kog dokumenta koji je ili izdao sud ili neka javna institucija (diploma sa fakulteta, recimo). Dokumenta koja se odnose na firme, odnosno akta koja se donose pri njihovom osnivanju, neophodno je prevesti kada firma treba da počne da radi u inostranstvu ili neka inostrana firma želi da posluje kod nas. Za potrebe lečenja preko, svu medicinsku dokumentaciju treba prevesti i overiti lod sudskog tumača.

U potrazi za uslugama koje pruža sudski tumač Novi Beograd je mesto gde ćete ga sigurno naći

Ne samo zato što je jedna od najvećih opština, ako ne i najveća, i zato što je poslovni centar glavnog grada, Novi Beograd je stvarno mesto na kome možete završiti najveći broj poslova. Tako je sa uslugama sudskog tumača i prevodilaca uopšte. Sudski tumač Novi Beograd su često traženi pojmovi, što je naročito potrebno firmama koje se osnivaju ili sele, a zna se koliko je Novi Beograd za to poznata lokacija.

Još neke stvari koje je dobro znati

Ukoliko vam lokacija kao što je Novi Beograd ipak nije blizu, kao ni sam flacni grad, dokumentacija se sudskom tumaču može poslati mejlom, i nazad je prevedenu dobiti putem pošte. To je pogodnost koja umnogome olakšava ceo proces. Zatim, pitanje koje se često postavlja jeste zaštita od zloupotrebe ličnih podataka. I za to postoji rešenje time što se sa tumačem ili agencijom u okviru koje radi sudski tumač potpiše pre svega ugovor o zaštiti podataka. On je negde i obavezan i ponudiće ga i sam tumač. Plaćanje je takođe nešto što zanima svakog ko se u taj posao upušta – ono zavisi od hitnosti i količine dokumenatakoji se prevode, pa zbog toga cena zna prilično da varira.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -