Vijesti

Korona nije zaustavila zapošljavanje u Sloveniji i Njemačkoj

Agencija za rad i zapošljavanje BiH trenutno posreduje u zapošljavanju bh. građana u inostranstvu u dvije države Republici Sloveniji i Saveznoj Republici Njemačkoj.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Kada je riječ o 2020. godini zbog koronavirusa smanjen je broj izdatih dozvola i u Sloveniji i Njemačkoj, u odnosu na nekoliko godina prije. U Sloveniji za 46%, bilo je i 49 % oglasa manje i 47% radnih mjesta manje oglašeno nego u odnosu na 2019. godinu.

Međutim, iz brojeva za 2021. godinu vidi se trend rasta izdatih radnih dozvola, te se očekuje da će u 2021. godini broj izdatih radnih dozvola biti veći nego u 2020. godini, navode iz Agencije za Patriju.

U prva tri mjeseca 2021. godine izdata je 3.081 radna dozvola, a prestala važiti za 379 osoba. Za cijelu 2020. godinu izdato je 7.887 dozvola. 

Od 2013. zaključno sa martom 2021. godine izdato je 61.548 radnih dozvola, a za 10.728 radnika je prestalo važenje dozvole.

Svo zapošljavanje u Sloveniji odvija se putem Agencije za rad i zapošljavanje BiH  dok za Njemačku imaju dozvolu za posredovanje samo osoba sa završenom srednjom medicinskom školom opšteg ili pedijatrijskog smjera, koje imaju položen stručni ispit u BiH i znanje njemačkog jezika na minimum B1 nivou, prema evropskom referentnom okviru za jezike.

Sve osobe koje odlaze na rad u inostranstvo posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH su uredno odjavljene sa biroa nezaposlenih, te imaju prava na radu u navedenim državama kao i domaća radna snaga u tim državama.

U dosadašnjem toku realizacije Sporazuma o zapošljavanju  državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji najviše su se tražili radnici iz Bosne i Hercegovine sa sljedećim zanimanjima: vozači (razne kategorije uključujući i međunarodni transport) oko 30% oglasa, varioci između 25% i 30% oglasa, a sa manjim procentima armirači,  zidari,  elektroinstalateri,  bravari, fasaderi, građevinski radnici.

Zapošljavanje u Njemačkoj odvija se na dva načina: zapošljavanje kod poznatog poslodavca gdje osobe same nađu poslodavca, te se onda prijavljuju za posredovanje, te Triple Win projekt gdje zainteresovanim osobama poslodavca traži Savezna agencija za rad Njemačke. Za svaki krug TW projekta prijavi se između 50 i 70 zainteresiranih.

Broj posredovanja za Njemačku je u 2020. godini smanjen za oko 20% u odnosu na 2019. godinu.

“U ovoj godini posredovanje za Njemačku je na nivou 2020. godine i očekujemo da će taj broj biti na nivou 2020. godine”, naveli su iz Agencije. 

Posljedice koronavirusa osjetile su se i na zapošljavanju u Njemačkoj pa su u 2020. godini izdate 533 dozvole. Godinu prije (2019.) izdate su 683 dozvole. 

Kada je riječ o 2021. godini do 5. maja izdato je 157 dozvola.

Od 2013. zaključno sa 5. majem izdato je 5.925 radnih dozvola za rad u Njemačkoj. 

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -