Vijesti

KRŽ spriječila favorizovanje “Prointera”

BANJALUKA – Poreska uprava Republike Srpske morala je da mijenja uslove tendera “teškog” 37 miliona maraka koji se odnosi na uspostavljanje novog fiskalnog sistema zbog ograničavanja konkurencije, saznaje portal CAPITAL.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Foto: Capital

Naime, Kancelarija za razmatranje žalbi (KRŽ) BiH je djelimično usvojila žalbu kompanije “Planetsoft” iz Banjaluke koja je tvrdila da se ovaj posao štima firmi “Prointer”.

Tenderom, koji je raspisala još prije pet mjeseci, PURS je tražila da stručnjaci koji će biti angažovani na projektu imaju određene sertifikate, te da govore, pišu i čitaju jedan od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini.

Tako je na primjer, saradnik “Prointera” Miroslav Aničin bio jedina osoba na svijetu koja je ispunjavala uslove za glavnog arhitektu, jer je jedini imao tražene sertifikate  “CBAP” i “TOGAF 9”, usput ispunjavajući i uslov u vezi sa poznavanjem jezika.

Ugovorni organ ograničava konkurenciju propisijući da stručne osobe moraju govoriti, čitati i pisati na jednom od službenih jezika u BiH. Ako je to potrebno, ponuđači mogu angažovati prevodioca”, navodi se u žalbi “Planetsofta”.

Iz Poreske uprave su se branili time da sertifikati nemaju za cilj diskriminaciju, već kvalitet poslvne realizacije projekta.

Lice koje ima sertifikat za poslovnu analizu bi trebalo da ima i sertifikat za sistemsku arhitekturu jer je uobičajeno u praksi složenih projekata da arhitekta sistema prethodno izvrši sopstvenu analizu kako bi što bolje projektovao rješenje.  Praksa je pokazala da je uspješnost projekta mnogo izvjesnija ako ista osoba analizira potrebe i projektuje rješenje”, naveli su oni u odgovoru.

Oni su zahtjev za stručnjacima koji poznaju domaći jezik pravdali lakšom komunikacijom i uštedama, kao i sprečavanjem eventualnih grešaka.

Poznavanjem jednog od službenih jezika u BiH štedi se i vrijeme i novac. Vrijednost nabavke nije koncipirana tako da uključuje troškove prevođenja, što bi bio dodatni nepredvidivi trošak za ponuđače. Lođe izvršen prevod mogao bi da bude uzrok neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora”, pravdali su se u PURS.

KRŽ: Neargumentovani razlozi Poreske uprave

Međutim, u Kancelariji za razmatranje žalbi im i nisu baš povjerovali.

Ugovorni organ ne pruža dovoljno uvjerljive i argumentovane razloge kojima bi dokazao stvarnu, objektivnu potrebu za definisanim uslovom kojim se zahtijeva da stručne osobe govore, čitaju i pišu jedan od jezika u BiH, a  da se komunikacija pri tome ne može voditi preko prevodioca”, naveli su oni u svom obrazloženju.

Poreskoj upravi su naredili da izmjeni tendersku dokumentaciju u tom dijelu.

Ugovorni organ će preduzeti sve neophodne aktivnosti s ciljem da se pravilno i zakonito provedu procesne radnje postupka kako bi zainteresovani kandidati na jednak način, u isto vrijeme i pod jednakim okolnostima nesmetano učestvovali u postupku, sve u namjeri potpunog poštovanja načela postupka”, zaključili su oni.

Inače, kada je riječ o projektu, sistem za fiskalizaciju uključuje uspostavljenje informacionog sistema, isporuku i razvoj softvera te prilagođavanje potrebama korisnika.

Uključena je i savjetodavna pomoć Poreskoj upravi i održavanje u garantnom roku.

Sistem za upravljanje fiskalizacijom definiše novi model elektronske fiskalizacije putem kojeg Poreska uprava u potpunosti upravlja procesom izdavanja fiskalnih računa.

Ona preuzima sve podatke, te putem odgovarajućih servisa omogućava kupcima provjeru da li je račun izdat u skladu sa Zakonom.

Glavni cilj projekta je efikasnije korištenje resursa, suzbijanje sive ekonomije u Srpskoj, a na samom kraju i povećanje poreskih prihoda.

Tender je raspisan krajem jula ove godine, a plan je da se postupak sprovodi u dvije faze.

U prvoj fazi bi trebalo da se provjeri kvalifikovanost kandidata koji su dostavili zahtjev za učešće, dok bi u drugoj kvalifikovani ponuđači dostavljali ponude.

CAPITAL: Dejan Tovilović

Objava KRŽ spriječila favorizovanje “Prointera” prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -