Vijesti

Ministarstvo obećava jačanje uloge potrošača na tržištu

BANJALUKA – Institucionalna podrška u zaštiti potrošača na tržištu Republike Srpske i razvoj i unapređenje podrške udruženjima za zaštitu potrošača prioriteti su unapređenja politike zaštite potrošača u periodu od 2022-2023. godine, rečeno je Srni u Ministarstvu trgovine i turizma Srpske.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Foto: Pixabay

Ti prioriteti su definisanani Programom za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj 2022-2023. godina, čiji je cilj jačanje uloge potrošača da bi postao aktivniji učesnik na tržištu, te integracija potrošačkih prava kroz sve sektorske politike.

To će se postići kroz dalji razvoj regulatornog okvira, efikasnog nadzora nad tržištem, brzo i ekonomično rješavanje potrošačkih prigovora, kao i aktivniju uloga jedinica lokalne samouprave u sprovođenju politike zaštite potrošača, jačanje nezavisnosti i reprezentativnosti udruženja za zaštitu potrošača”, pojasnili su u resornom ministarstvu.

Iz Ministarstva su u 2022. i 2023. godini najavili nastavak jačanja zaštite prava potrošača, posebno korisnika ekonomskih usluga, putem primjene odredbe koja omogućava predstavnicima udruženja potrošača učešće u radu komisija za rješavanje reklamacija, kao i odredbe kojom se obavezuju nadležni organi koji odlučuju o pravima i obavezama potrošača – korisnika ekonomskih usluga da formiraju savjetodavna tijela, u čijem radu učestvuju predstavnici udruženja potrošača.

Programom za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj za 2022.-2023. godinu određeni su prioriteti na području zaštite potrošača, koji su u skladu sa preuzetim obavezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i BiH.

Republika Srpska je, kako se ističe, opredijeljena da postepeno izgrađuje svoje standarde u zaštiti potrošača i usklađuje ih sa evropskim, kao i do sada, počev od donošenja zakona 2012. godine do danas.

Značajan napredak u oblasti zaštite potrošača postignut je u prethodnom periodu, ali proces izgradnje efikasnog sistema zaštite potrošača nije završen, jer se radi o procesu koji se stalno inovira.

Unapređenje zaštite potrošača predstavlja važan segment razvoja tržišta, a Ministarstvo trgovine i turizma Srpske će, kao jedan od nosilaca zaštite potrošača, sprovoditi aktivnosti na usklađivanju sa zakonodavstvom EU, raditi na jačanju institucionalne saradnje sa udruženjima za zaštitu potrošača.

Ministarstvo će ostvarivati saradnju i sa medijima radi jačanja svijesti o značaju zaštite potrošača, kontinuirano sarađivati sa kontrolnim organima, raditi na edukaciji potrošača, te kao koordinator sarađivati sa svim nosiocima zaštite prava potrošača s ciljem realizacije aktivnosti planiranih Programom za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj za period 2022-2023. godina.

Realizacija Programa u Republici Srpskoj uticaće na jačanje administartivne zaštite potrošača, podizanje javne svijesti o značaju zaštite potrošača, te će doprinijeti da potrošači u Srpskoj postanu aktivniji učesnici u ostvarivanju i zaštiti svojih prava, čime će se uvoditi pravila ponašanja po ugledu na EU, kako u pogledu zaštite prava, tako i u pogledu samog obrazovanja i informisanja.

Kada je riječ o Zakonu o zaštiti potrošača, subjekti odgovorni za sprovođenje politike zaštite potrošača u Srpskoj su Vlada, Ministarstvo trgovine i turizma, drugi republički organi uprave u okviru svoje nadležnosti, agencije i regulatorna tijela, organi jedinica lokalne samouprave, Privredna komora Srpske, udruženja za zaštitu potrošača, obrazovne institucije, mediji, Republička uprava za inspekcijske poslove Srpske, Ombudsman u osiguranju i Ombudsman za bankarski sistem.

U Republici Srpskoj djeluje 10 udruženja za zaštitu potrošača, koja su upisana u evidenciju Ministarstva trgovine i turizma.

Vlada Republike Srpske usvojila je 2. juna Program za zaštitu potrošača u Srpskoj za period 2022-2023. godina, kojim se utvrđuju ciljevi politike zaštite potrošača, način i dinamika ostvarivanja tih ciljeva, subjekti ovlašćeni za realizaciju programa, finansijska sredstva i drugi elementi značajni za ostvarivanje zaštite potrošača.  Srna

Objava Ministarstvo obećava jačanje uloge potrošača na tržištu prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -