Vijesti

NAJVEĆE GRADILIŠTE NA KORIDORU Vc: Završetak autoceste od Zenice do Žepča krajem 2025. godine (VIDEO)

Trenutno najveća gradilišta na Koridoru Vc nalaze se u Zeničko-dobojskom kantonu, na relaciji Zenica-Žepče, gdje se grade četiri dionice čijom izgradnjom će građani Bosne i Hercegovine dobiti novih 20 funkcionalnih kilometara puta, ukupne investicijske vrijednosti 419,1 miliona eura sa PDV-om.

Poprikuše – Nemila, Nemila – Vranduk, Vranduk – Ponirak i Ponirak – Vraca su četiri dionice čija je izgradnja u toku, a nakon što iste budu završene, dionica do Žepča će biti skraćena za 15-ak kilometara.

Izgradnja ovih dionica je kompleksna i zahtjevna iz razloga što data trasa ne ide ravnicom već brdskim predjelima, te se velikim dijelom sastoji u izgradnji objekta kao što su tuneli, mostovi i vijadukti sa malim udiom trase autoceste.

POPRIKUŠE-NEMILA

Cijela dionica u objektima i tunelu

U neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepče započinje dionica Poprikuše – Nemila.

Karakteristična je po tome što je gotovo sva sadržana u objektima i tunelu. Od 5,5 kilometara dionice, 900 metara su objekti (mostovi, vijadukti), dok je 3.659 metara tunel Golubinja.

Na predmetnoj dionici od značajnijih objekata projektovan je tunel Golubinja, mostovi Golubinja 1 i Bosna, te vijadukti Golubinja 2 i Kovanići. Dionici pripada i petlja Poprikuše, kao i Centar za kontrolu prometa (COKP).

Radovi se trenutno izvode na cijeloj dionici. Sa ulazne i izlazne strane tunela Golubinja, vrši se iskop i primarna podgrada, izrada podnožnog svoda, temelja i sekundarne obloge, hidroizolacija i odvodnja. Na trasi autoceste u toku su zemljani radovi, rade se iskopi i nasipi na petlji Golubinja. Izvode se i pripremni radovi betonske ploče za čeličnu konstrukciju, kada je u pitanju objekat naplate. Na objektu COKP-a izvode se radovi na temeljima i temeljnim pločama.

Na mostu Golubinja 1 radi se rasponska konstrukcija betonske sigurnosne ograde, a u toku su pripremni radovi za betoniranje poprečne grede na upornjaku U1L nadvožnjaka Kovanići.

Završeni su betonski radovi na konstrukciji mosta Golubinja 2, mosta Bosna 1, mosta Kovanići i mosta Željeznica.

Izvođač radova je Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S, a nadzor nad izvođenjem radova vrši IRD Engineering S.r.l.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 208.059.247,42 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 70 miliona eura, Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 90 miliona eura te bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 41,1 milion eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

NEMILA-VRANDUK

Izmještanje magistralne ceste M17

Na prethodnu dionicu u Topčić Polju nadovezuje se dionica Nemila – Vranduk ukupne dužine 5,7 kilometra. Autocesta je projektovana sa dva, razdjelnim pojasom odvojena kolnika, koji će imati po dvije vozne trake širine 3,75 m i jednu zaustavnu traku širine 2,50 m. Na trasi autoceste gradit će se vijadukt Stara Stanica i četiri podvožnjaka.

Na izmještenom dijelu magistralne ceste, na potezima gdje trasa magistrale dolazi u koliziji sa rijekom Bosnom gradit će se dva mosta M1 i M2. Također, planirana je izgradnja i jednotračne kružne raskrsnice u naselju Nemila. U sklopu izgradnje poddionice Nemila – Vranduk izvodi se i regulacija rijeke Bosne kroz Nemilu u dužini oko 3,0 km.

Trenutni fokus radova je na izmještanju magistralne ceste M-17 s obzirom na to da se jedino na ovom području trasa autoceste poklapa s postojećom magistralnom cestom.

Radovi se izvode na izgradnji trase autoceste. Izvode se radovi na raščišćavanju terena, iskopu i nasipanju najvećim dijelom na izmještenoj magistralnoj cesti M-17 i djelomično na trasi autoceste, radovi na izgradnji AB potpornih zidova i geotehnički radovi.

Izgrađeni su potputnjaci Nemila sjever i Odmorište, kao i pločasti i cjevasti propusti ispod trupa autoceste i izmještanje magistralne ceste. Izvedeni su AB potporni zidovi M17-1, M-17-3 i M17-4 kao dio magistralne ceste M17, a koji se nalaze uz korito rijeke Bosne. Iznad ovih zidova vrši se izgradnja potpornog zida od armiranog tla.

U toku su radovi na objektu regulacije korita Nemilske rijeke, te su završeni AB potporni zidovi Z4 i Z5 u blizini postojećeg mosta u Nemiloj. Počela je izgradnja rondoa na izmještenoj magistralnoj cesti M17, kao i radovi na produženju mosta u Nemiloj.

Izvođač radova je HGG Insaat Anonim Sirketi, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Adel Al-Obaid Engineering Consultants i Ipsa Institut d.o.o.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 64.956.530,00 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem Kuvajtskog fonda za Arapski ekonomski razvoj (KFAED).

VRANDUK-PONIRAK

Radovi na zaštiti kosina potpornih zidova

Trasa autoceste dionice Vranduk – Ponirak na sjeveru se nastavlja na dionicu Nemila – Vranduk i na jugu na dionicu Ponirak – Vraca. Ukupna dužina dionice iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se izdvajaju mostovi Vranduk 1 i Vranduk 2 koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk, te tri manja vijadukta ukupne dužine 300 m. Specifičnost trase je tlocrtno i visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. Autocesta se nalazi u većem dijelu u zasjeku, zbog čega je isprojektovan značajan broj visokih potpornih zidova koji će se raditi tehnologijom armirane zemlje.

Na dionici Vranduk – Ponirak od objekata su izgrađena dva mosta, Vranduk 1 i Vranduk 2, ukupne dužine 780 metara, te dva vijadukta po stotinu metara.

Završeni su radovi na zasipanju galerije, kao i radovi na ugradnji ošupljenih ivičnjaka u obje tunelske cijevi tunela Vranduk. U toku je ugradnja hidroizolacije na galeriji ulaznog portala lijeve tunelske cijevi, a regulacija potoka iznad galerije ulaznog portala desne tunelske cijevi.

Radovi na izradi konstrukcije mostova Vranduk 1 i 2, te vijaduktima Crni potok i Koprivna 1 su završeni.

U dužini od 920 metara trase u toku su radovi na izradi tamponskog sloja armiranog nasipa i gabiona, kao i radovi na iskopu i zaštiti kosina.

Izvođač radova je Konzorcij Azvirt L.L.C i Hering d.d. Široki Brijeg, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Konzorcij DRI upravljanje investicij d.o.o. i DIVEL d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost Ugovora za izgradnju je 76.592.799,03 eura s PDV-om, a sredstva su osigurana putem OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

PONIRAK-VRACA (tunel Zenica)

Građevinski radovi na tunelu Zenica u završnoj fazi

Posljednja dionica od sjevera ka jugu, koja se nadovezuje na Zeničku obilaznicu je dionica Ponirak – Vraca, ukupne dužine 3,9 kilometara.

Tunel Zenica je glavni objekat na dionici Ponirak – Vraca i trenutno je najduži iskopani tunel na autocesti Koridora Vc u Bosni i Hercegovini. Dug je 3.370 metara. Tunel Zenica prolazi ispod planine Vepar i imat će 11 poprečnih veza, od toga tri parkirne niše, veze za motorna vozila, najmoderniju opremu, videonadzorni sistem i telekomunikacijsku instalaciju, hidrantsku mrežu, dok će veliki dio opreme biti postavljen pred sami završetak radova trase čitave kako ne bi istekao garantni rok opreme dok se pravi ostatak dionice.

Izvode se radovi na postavljanju hidrantske mreže, postavljanju regala za kovlove u DTC i postavljanje PHD cijevi. U toku je i čišćenje instalacionih kanala i priprema oplate za oslonački parapet, kao i finalna obrada ploha i ivica u revizionim, hidrantskim, SOS i elektro-nišama.

Glavni građevinski radovi u tunelu Zenica trebali bi biti gotovi 8. septembra ove godine.

Uz tunel Zenica grade se i tri lokalne ceste i to Željeznička, Donja Gračanica i cesta za Klopče koje su oštećene prilikom gradnje tunela,što je predviđeno Sporazumom o prijateljskom okruženju.

Izvođač radova je Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, a nadzor nad izvođenjem radova vrši PROYAPI Engineering and Consulting INC. Balgat Ankara.

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Ponirak – Vraca je 69.508.325,25 eura s PDV-om, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 19 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Do sada je na Koridoru Vc kroz BiH izgrađeno 126,5 kilometara autoceste. Izgradnjom ovih dionica korisnici će imati mogućnost voziti se autocestom bez prekida na dužini od oko 130 kilometara, od Bradine na ulazu u Hercegovinu do Poprikuša nadomak Žepča, saopćeno je iz Autocesta FBiH.(Pressmedia)