Vijesti

Od januara do maja uplaćeno 374,7 miliona KM više poreza u odnosu na isti period 2021.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Porezna uprava FBiH saopćila je kako je u periodu od januara do maja 2022. godine od strane poreznih obaveznika uplaćeno 2 milijarde i 635 miliona i 319 KM javnih prihoda.

Ovaj iznos je u odnosu na isti period 2021. godine veći za za 374.717.367 KM ili 16,58 posto.

Porast uplaćenih prihod ana osnovu poreza najviše može korespondirati sa rastom cijena brojnih proizvoda.

Po kantonima, najveće učešće u uplati je imao Kanton Sarajevo od 36,69 posto ili 966.781.833 KM. U Tuzlanskom kantonu uplaćeno je javnih prihoda u iznosu od 444.703.969 ili 16,87 posto. Zeničko-dobojski kanton je treći po uplati javnih prihoda u Federaciji BiH sa iznosom 352.309.459 ili u postocima 13,37 posto. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu uplaćeno je 312.061.221 KM ili 11, 84 posto.

Srednjobosanski kanton je učestvovao sa 196.490.947 KM , Unsko-sanski kanton sa 157.859.164 KM, Zapadnohercegovački kanton 105.338.890 KM, U Kantonu 10 uplaćeno je 46.241.234 KM. U Bosansko-podrinjskom kantonu uplaćeno je 27.083.223 KM i u Posavskom kantonu 26.449.776 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu osiguranog lica na dan 31.05.2022. godine je bio 535.747, što je za 11.658 zaposlenih više u odnosu na isti datum 2021. godine. U odnosu na 30. april 2022. godine broj zaposlenih u maju je porastao za 1.587 osoba.

Najviše zaposlenih je iz Kantonu Sarajevo 143.172, zatim iz Tuzlanskog kantona 103.852. Iz Zeničko-dobojskog kantona zaposleno je 87.067 osoba, Hercegovačko-neretvanskog 54.546 osoba. Iz Srednjobosanskom kantonu radi 52.462 osoba , Unsko-sanskog kantona 39.320.

Iz Zapadnohercegovačkog kantona zaposleno je 21.409 osoba, Kantona 10, 11.608 osoba, Bosansko-podrinjskog kantona 7.666 osoba, iz Posavskog kantona radi 5.822.

U Federaciji BiH, zaposleno je 7.978 osoba sa prebivalištem u Republici Srpskoj, te 845 osobe sa prebivalištem u Brčko distriktu.

Biznis.ba

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -