Vijesti

PRINUDNA NAPLATA DONIJELA VIŠE OD 200 MILIONA Zaplijenjeno 180 vozila i nekretnina

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH je prinudnom naplatom u prošloj godini ubrala više od 200 miliona maraka po osnovu dugovanja za porez na dodatu vrijednost (PDV) i akcize.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

U izvještaju o radu UIO za prošlu godinu navedeno je su poreznici izdali 42.023 naloga za prinudnu naplatu po osnovu neplaćenih indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi.

– U radu se nalazi više od 20.000 predmeta. U postupku prinudne naplate PDV-a i akciza lani su naplaćena 202,94 miliona KM, dok je u istom periodu 2021. po tom osnovu ubrano 226,17 miliona maraka – navedeno je u izvještaju.

Zapljenom novca u banci prikupljeno je nešto više od 14 miliona maraka, dok je na osnovu prenosa novca sa blokiranih računa naplaćen 11,61 milion. Poreznici su naplaćivali dugovanja i zapljenom gotovine i nenaplaćenih potraživanja dužnika te raznih drugih opcija koje su im na raspolaganju.

– Preuzimane su i druge mjere prinudne naplate te su tako izdata 4.533 rješenja o blokadi računa, ali i zaplijenjene hartije od vrijednosti. Osim toga zaplijenjeno je i 90 vozila te isto toliko nekretnina, ali i registrovano 67 zakonskih hipoteka – naveli su poreznici.

Nakon provedenog postupka prinudne naplate i iscrpljivanja svih mogućnosti naplate duga grupe za prinudnu naplatu donijele su 656 rješenja o zastari duga na osnovu kojih su otpisane obaveze teške 12,40 miliona KM. U odnosu na godinu ranije doneseno je manji broj rješenja, ali i otpisan nešto manji iznos duga. Odnosno u u 2021. godini otpisana su 11,83 miliona obaveza, a 2020. godini 27,55 miliona KM.

UIO je sabrao i dugovanja preduzeća koja su završila u stečaju i likvidaciji, a prema prijavljenim potraživanjima iz poreske aplikacije „ePorezi“ te obaveze iznose 156,08 miliona maraka.

– Najveći iznos i to 91,73 miliona maraka odnosi se na dužnike iz Federacije BiH, a na one iz Srpske 61,85 miliona KM. Preostali dug od 2,49 miliona KM odnosi se na preduzeća iz Brčko distrikta nad kojima je poreknut postupak stečaja ili likvidacije – navode iz UIO, piše Glas Srpske.

Prema njihovim podacima reprogramirane obaveze teške su 10,84 miliona, od čega se na preduzeća iz FBiH odnosi 6,09 miliona, na ona iz Srpske 4,70 miliona, a preostalih 47.620 na firme iz Brčkog.

Žalbe

UIO je u 2022. godini zaprimio 213 žalbi na postupke prinudne naplate.

– Najčešći razlozi za podnošenje žalbi odnose se na osnov nastanka duga, iznos duga ili se žalbom pokušavaju osporiti radnje koje su prethodile postupku prinudne – naveli su UIO i dodali da imaju problem nedostatka potrebnog broja izvršilaca za obavljanje poslova odlučivanja po žalbama u postupku prinudne naplate.

BONUS VIDEO:

Objava PRINUDNA NAPLATA DONIJELA VIŠE OD 200 MILIONA Zaplijenjeno 180 vozila i nekretnina prenesena sa portala Aloonline.ba.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -