Vijesti

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u februaru više za 2,5 posto

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju u BiH u februaru više su za 2,5 posto u odnosu na januar, a za 13 posto više u odnosu na februar prošle godine.

Na domaćem tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u februaru su zabilježile rast za 2,9 posto u odnosu na prethodni mjesec, te rast za 11,8 posto u odnosu na februar lani. Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na stranom tržištu u drugom mjesecu više su za 1,9 posto u odnosu na januar, te više za 14,7 posto u odnosu na februar lani, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u oblasti energije u februaru više su za 3,3 posto u odnosu na januar, u intermedijarnim proizvodima za 2,5 posto, kapitalnim proizvodima za 0,8 posto, trajnim proizvodima za 1,7 posto, a u netrajnim proizvodima više za 1,9 posto.

U februaru, u poređenju sa istim mjesecom prošle godine, proizvođačke cijene više su u oblasti energije za 12,2 posto, intermedijarnim proizvodima za 16,7 posto, kapitalnim proizvodima za 7,2 posto, trajnim potrošačkim dobrima više za 6,9 posto, a netrajnim proizvodima za 8,4 posto.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u oblasti vađenja ruda i kamena u februaru su u odnosu na janauar više za 6,5 posto  prerađivačkoj industriji za 1,9 posto, a u proizvodnji električne energije više za 3,7 posto.

Rast cijena od 16,7 posto, u poređenju sa februarom prošle godine, zabilježen je u oblasti vađenja ruda i kamena, u prerađivačkoj industriji za 13,7 posto, a u proizvodnji električne energije za 7,8 posto.

 

Biznis.ba / Fena

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -