Vijesti

RASPISAN KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA Vlada RS objavila detalje, zatvara se za 30 dana

Na osnovu čl. 6. i 7. Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću člana 4. Pravilnika o posebnim kriterijumima i postupku za raspodjelu sredstava od igara na sreću i člana 2. Metodologije upravljanja grantovima za programe i projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta objavljuje:

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

– Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2022. godini u oblasti porodice
– Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2022. godini u oblasti omladine
– Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću sportskim organizacijama (klubovima) Republike Srpske i sportistima pojedincima u pojedinačnim sportovima u 2022. godini

Obrasce je moguće preuzeti na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta (Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2022. godini) gdje možete preuzeti sve potrebne obrazce i konkurs.

Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2022. godini u oblasti porodice u kome pravo učešća na imaju organizacije koje svojim radom doprinose stvaranju uslova za sprovođenje mjera populacione politike i podrške porodici i koje su dostavile finansijske izvještaje o namjenskom utrošku sredstava odobrenih od strane Ministarstva u 2021. i 2022. godini, ukoliko su finansirane od strane Ministarstva.

Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2022. godini u oblasti omladine – Na konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću po programima i projektima koji se odnose na oblast omladine mogu se prijaviti organizacije koje su, do dana objave konkursa, upisane u Omladinski registar i prijavile sve naknadno upisane statusne promjene odobrene kod nadležnog organa te koje su dostavile finansijske izvještaje o namjenskom utrošku sredstava odobrenih od strane Ministarstva u 2021. i 2022. godini, ukoliko su finansirane od strane Ministarstva.

Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću sportskim organizacijama (klubovima) Republike Srpske i sportistima pojedincima u pojedinačnim sportovima u 2022. godini, na kome pravo učešća imaju sportski klubovi Republike Srpske i sportisti pojedinci u pojedinačnim sportovima koji sportskim rezultatima u 2022. godini do dana objavljivanja ovog konkursa ispunjavaju uslove iz tačke 1. Konkursa.

Sportski klubovi koji su upisani u Registar sportskih organizacija i drugih organizacija u oblasti sporta koji se nalaze u evidenciji Ministarstva porodice, omladine i sporta do dana završetka konkursa.

Sportski klubovi i sportisti pojedinci koji su dostavili finansijske izvještaje o namjenskom utrošku sredstava odobrenih od strane ministarstva u 2020. i 2021. godini ukoliko su finansirani od strane Ministarstva.

Svi konkursi otvoreni  su  30 dana od dana objavljivanja, a ministar zadržava pravo njegovog poništenja usljed nepredviđenih budžetskih ograničenja.

BONUS VIDEO:

Objava RASPISAN KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA Vlada RS objavila detalje, zatvara se za 30 dana prenesena sa portala Aloonline.ba.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -