Vijesti

Tešanjski Madi predstavio sisteme zaštite okoliša po evropskim standardima

Kompanija Madi Tešanj prateći globalne trendove prošlog mjeseca je u funkciju pustila najveću solarnu elektranu u Bosni i Hercegovini za vlastite potrebe. Ulaganje u zaštitiu okoliša jedan je od prioriteta već godinama unazad.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Trend rasta i proširenja proizvodnog asortimana, stalna zapošljavanja u bosanskohercegovačkom gigantu zahtijevao je i dodatne aktivnosti s ciljem postizanja ekološke osvještenosti. Tako je kompanija Madi s ciljem informisanja javnosti odlučila predstaviti sve ono što su uradili proteklih godina na ovom polju.

Kompanija Madi je 2014. godine pustila u rad uređaj za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, a s povećanjem kapaciteta proizvodnje, pogoni za prečišćavanje su nadograđeni 2019. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosila je oko 2,5 miliona KM. Uređaji za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda podrazumijevanju savremenu opremu od kompanija s područja Evropske unije. S njima su potpisani i ugovori o kontinuiranoj tehničkoj podršci i redovnom servisiranju.

Čitav proces tretmana tehnoloških otpadnih voda pod nadzorom je stručne osobe koja je educirana za rukovođenje i upravljanje istim. S obzirom na sve češće medijske natpise da kompanija Madi zagađuje rijeku Tešanjku ispuštajući otpadne vode u nju, odlučili su informisati javnost o čitavom procesu koji se dešava prije ispuštanja vode u rijeku.

Sve tehnološke otpadne vode se tretiraju na uređaju prolazeći kroz tri faze. Prva faza podrazumijeva mehanički predtretman, zatim hemijski i biološki tretman. Voda se tako prečišćava te prevodi u stanje u kojem zadovoljava sve propisane normative u kontekstu mogućnosti ispuštanja iste u prirodni recipijent.

“U cilju provjere i osiguranja kvalitete vode koja se ispušta redovno se vrši propisani nadzor. Isti vrši nadležna laboratorija, a rezultati analiza se redovno šalju i nadležnoj agenciji na uvid. Na kraju svake kalendarske godine se radi godišnji izvještaj i kompletan pregled rada uređaja koji se dostavljaju nadležnom ministarstvu i nadležnoj Upravi za inspekcijske poslove”, kazali su iz Madija.

Osim tretmana otpadnih tehnoloških voda jedan od najznačajnijih procesa jeste i tretman zbrinjavanja nusproizvoda animalnog porijekla. Naime, klaonički otpad nastaje tokom rada proizvodnih pogona klaonice i pogona za preradu mesa. U zadnje tri godine Madi sarađuje s tri firme koje se bave odvozom i preradom nusproizvoda animalnog porijekla, a dvije od njih su iz BiH, te jedna iz Srbije. Kruti i tečni dio otpada se sakuplja automatski prilikom proizvodnog procesa te cjevovodima deponuje u nepropusne kontejnere odakle se pumpom prazne i specijalizovanim vozilima od navedenih kompanija odvoze. Na godišnjem nivou Madi za ove potrebe izdvaja više od pola miliona KM. S tim projektom Madi je postigao i cilj ekološkog zbrinjavanja animalnog otpada.

S ciljem zaštite okoliša korištenjem obnovljivih izvora energije Madi je ove godine na svom proizvodno-poslovnom kompleksu instalirao najmoderniju i najveću solarnu elektranu u BiH kapaciteta 1MW. Ukupna investicija iznosila je više od 700.000 KM. Pored vlastitih sredstava, finansijsku konstrukciju su upotpunila i sredstva od projekti UNDP-a EU4Agri čime je ostvaren ekološki i ekonomski značaj za kompaniju Madi.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -