Vijesti

Trideset godina CIGRE u BiH – U monografiji trasirana i nova energetska budućnost

Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (BH K CIGRE) pripremio je Monografiju “30 godina CIGRE BiH” koja predstavlja kratki pregled aktivnosti i dostignuća ove strukovne asocijacije u tom periodu.

Posebno je zanimljivo 12. poglavlje “Energetska tranzicija – put u novu energetsku budućnost” čiji je autor Mustafa Musić koji naglašava izazove energetske tranzicije, a koji se odnose na porast potrošnje električne energije, sve veću participaciju varijabilnih izvora u proizvodnom portfoliju i razvoj kompetencija, inovacije i konkurentnost.

Musić sugeriše okvire u kojima treba voditi tranziciju energetskog sektora u BiH – u procesu tranzicije, kao tranziciono gorivo koristiti ugalj; raditi na intenzivnoj gradnji obnovljivih izvora (vjetroelektrana, fotonaponskih elektrana, hidroelektrana, elektrana na biomasu) i na taj način postepeno potiskivati proizvodnju električne energije iz uglja.

Nadalje naglašava da tokom tranzicije treba zadržati energetsku neovisnost, te u procesu tranzicije održati pouzdan i siguran rad elektroenergetskog sistema.

Predsjednik CIGRE BiH Edhem Bičakčić smatra da ove tvrdnje predstavljaju osnovne smjernice za tranziciju energetskog sektora u Bosni i Hercegovini.

U materijalima pripremljenim za sjednicu Upravnog odbora ovog komiteta koja će biti održana u ponedjeljak, 19. decembra navodi se da je CIGRE BiH zaista postala relevantna adresa za raspravljanje o klimatskim promjenama i izgradnji novog energetskog sistema baziranog na novoj energiji za čistu energetsku tranziciju.

Upravni odbor će donijeti odluku o visini članarine za 2023. godinu prema kojoj će ona ostati na istom nivou kao što je ove i nekoliko prethodnih godina. To znači da će pojedinac za godišnju članarinu plaćati 20 KM, članovi mlađi od 35 godina 15 KM, a studenti i penzioneri deset KM.

Tom sjednicom započinju i pripreme za održavanje savjetovanja CIGRE u Neumu koje je tradicionalno postalo mjesto okupljanja članstva i rasprava o svim značajnim pitanjima stanja i razvoja u elektroenergetskom sektoru.

Iz sjedišta CIGRE za ponedjeljak je najavljeno i Bičakčićevo obraćanje, a u povodu izlaska iz štampe Monografije “30. godina CIGRE BiH”.(Pressmedia)