Vijesti

U toku opsežni radovi na uređenju Boračkog jezera pred turističku sezonu

Općina Konjic ovih dana provodi intenzivne aktivnosti na uređenju Boračkog jezera, kako bi ovo prirodno jezero spremno dočekalo goste u novom ruhu. U ovoj fazi na lokalitetu plaže „ Prenj „ provode se pripremni i zemljani radovi, kako bi se uskoro moglo pristupiti aktivnostima na asfaltiranju saobraćajnice i trotoara sa ugradnjom ivičnjaka, zatim izradi i montaži kabina za presvlačenje, montaži tipskih tuševa, dovoda i odvoda vode, te uređenju javnog WC-a. Radove izvodi firma „ PBP“.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Osim plaže „Prenj“ uskoro bi trebalo da počnu i radovi koji će doprinijeti ukupnom izgledu ove atraktivne turističke destinacije i znatno poboljšanim uslovima za cjelodnevni boravak gostiju. Općina Konjic u saradnji sa UNDP-om planira urediti šetnicu na dionici Hotel „Borašnica“ – glavna plaža, izraditi ponton, odnosno vještačku plažu, obnoviti stari i postaviti novi dodatni urbani mobilijar, klupe za sjedenje i postaviti modernu urbano-komunalnu opremu, u vidu podzemnih kontejnera i kanti za otpad.

Tokom ovih aktivnosti planira se posebna pažnja posvetiti informativnim panoima Boračkog jezera sa mapom i svim potrebnim informacijama o jezeru, njegovim prirodnim vrijednostima, biljnom i životinjskom svijetu i okolnom reljefu, a sve sa ciljem da gosti na što brži i lakši način dođu do potrebnih informacija, koje će im omogućiti planiranje boravka na ovom lokalitetu.

Napori Općine Konjic na ovom polju dio su strategije razvoja turizma Općine Konjic uopće, s ciljem stvaranja što kvalitetnijih uslova za višednevni boravak domaćih i stranih gostiju na prostoru općine Konjic, koja osim prirodnim obiluje i kulturno-historijskim vrijednostima koje privlače turiste.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -