Vijesti

UPFBiH traži od delegata Doma naroda Parlamenta FBiH da usvoje dopunu Zakona o električnoj energiji u istom tekstu kao i Predstavnički dom

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poziva delegate u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH da hitno usvoje Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH u istom tekstu u kojem je usvojio i Predstavnički dom.

Ovaj Prijedlog dopune Zakona o električnoj energiji u FBiH je na dnevnom redu sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH koja je zakazana za danas, 29.12.2021. godine i predviđeno je njegovo razmatranje po hitnoj proceduri, a od ključne je važnosti da Dom naroda usvoji dopunu Zakona u istovjetnom tekstu kao iz Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Naime, predloženom dopunom Zakona o električnoj energiji u FBiH daje se mogućnost Vladi FBiH da ograniči rast cijena električne energije na tržištu. Usvajanje dopune Zakona omogućilo bi Vladi FBiH da već na sjednici u četvrtak donese odluku kojom će se ograničiti rast cijena električne energije za privredu.

Podsjećamo, od septembra ove godine komapnije u Federaciji BiH počele su dobijati ugovore o snabdijevanju kojima im se cijena električne enrgije povećava do 350 posto.

Udruženje poslodavaca FBiH mjesecima upozorava na pogubne posljedice ovako drastičnog povećanja cijena električne energije za privredu, koje bi u konačnici osjetili građani kroz povećanje cijena roba i usluga.

Tokom pregovora sa predstavnicima Vlade FBiH i Ministarstva energetike, rudarstva i industije ustanovljeno je da je nužno donijeti izmjene Zakona o električnoj energiji u FBiH kako bi Vlada mogla reagirati i ograničiti rast cijena električne energije na tržištu.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH prošle sedmice je jednoglasno usvojio ovu dopunu Zakona i sada je nužno da Dom naroda usvoji dopunu u istovjetnom tekstu, kako bi Vlada FBiH pravovremeno reagirala i donijela odluku o ograničenju rasta cijena električne energije u četvrtak, pošto većini kompanija ugovori o snabdijevanju električnom energijom ističu 31.12.2021.