Vijesti

Varaju li se Sarajlije, bh. dijaspora i turisti u srcu glavnog grada – na Baščaršiji: Naručiš kafu po jednoj cijeni, a na fiskalnom računu stoji druga

Prije nekoliko dana nam se jedna nezadovoljna čitateljka obratila nakon posjete jednom ugostiteljskom objektu u srcu Sarajeva – na Baščaršiji.

Inače, riječ je o osobi iz dijaspore. 

Ona je neugodnost doživjela pri plaćanju računa jer se cijena bosanske kafe razlikovala na meniju i na računu, konkretno, na računu je bila skuplja za 1 KM.

Prema njenim tvrdnjama, objašnjenje konobara je bilo da je zbog inflacije došlo do toga, ali konkretnog objašnjenja nije bilo zbog čega se cijena razlikuje na meniju i na računu.

Fotografija koju nam je poslala čitateljka

I vlasniku ugostiteljskog objekta (identitet poznat redakciji portala Source) smo dali mogućnost da ponudi objašnjenje.

On je kazao za naš portal da je bio odsutan zbog bolesti, te da zbog toga nije uskladio cijene na meniju i na fiskalnom računu i da je na nekim menijima korektorom prepravljena cijena. Poslao nam je i fotografiju menija gdje se vidi da je ispravljena cijena korektorom.

“Čitave sezone je četiri marke, svuda okolo. Korektorom je ispravljeno na nekim menijima. Bosanska kafa je bila tri marke, ali je prilikom ovih poskupljenja otišla na četiri”, objašnjenje je vlasnika.

Fotografija koju nam je vlasnik poslao

Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove smo pitali šta kaže zakon u ovakvim slučajevima.

“Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH (Sl. novine FBiH broj 32/09)precizirano je članom 11. da ugostitelj mora utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti uslugu u količinama i kvalitetu u skladu sa normativima, te na zahtjev-normative predočiti gostu. Takođe, dužan je vidno istaknuti cijene usluga koje se nude na način dostupan gostima i pridržavati se istaknutih i ovjerenih cijena, a kod pružanja usluge smještaja u cjenovnicima istaći i iznos boravišne takse, te iste staviti na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjerakai i izdati fiskalni račun gostu za svaku pruženu uslugu. Fiskalni račun obavezno mora sadržavati naziv ugostiteljskog objekta, porezni ID broj, broj fiskalnog računa, datum i vrijeme izdavanja računa, vrstu, količinu i cijenu pruženih usluga, a kod pružanja usluga smještaja u računu navesti i iznos boravišne takse. Normativi i cjenovnici se ovjeravaju kod nadležnog organa koji se mogu primjenjivati sljedećeg dana od dana ovjere”, navode u odgovoru Source portalu.

Kakve su sankcije zbog utvrđenih nepravilnosti?

“Za utvrđene nepravilnosti prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti za navedene prekršaje propisane su novčane kazne u iznosu od 500,00KM do 5.000,00KM za pravno lice, od 200,00KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 150,00KM do 1.500,00KM za fizičko lice (samostalni ugostitelj). 

Zakonom o kontroli cijena u FBiH (Sl. novine FBiH broj 2/95 i 70/08) članom 2.propisano je da su u uvjetima slobodnog formiranja cijena svi privredni subjekti dužni utvrditi pravila o načinu formiranja cijena i pridržavati se utvrđenog načina formiranja cijena i na vidnom mjestu, a za potrošače dostupnom mjestu, istaknuti cjenovnik i pridržavati se istaknute cijene.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00KM do 5.000,00KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako ne utvrdi pravila ili se ne pridržava pravila o formiranju cijena i ako se ne pridržava istaknute cijene na usluzi. Za navedeni prekršaj kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200,00KM do 2.000,00KM, kao i fizičko lice, ako se radi o samostalnoj ugostiteljskoj radnji novčanom kaznom u iznosu od 500,00KM do 1.500,00KM”, rečeno nam je iz KUIP-a.

Šta građani koji uoče nepravilnosti mogu uraditi?

“Građani koji uoče navedene pojave mogu podnijeti zahtjev za inspekcijski nadzor nadležnoj inspekciji i upisati primjedbu u knjigu žalbi koja mora postojati u objektu. U tom slučaju ugostitelji sa rokom od tri dana dužni su izjavljenu žalbu dostaviti Inspektoratu tržišno-turističke inspekcije na nadležni postupak”, zaključuju iz KUIP-a.(Pressmedia)