Vijesti

Vlada TK: Rekordan iznos za podršku razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća i obrta

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici utvrdila je uslove, kriterije i postupke za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije „Podrška razvoju Kantona“.

Pomenutim programom predviđena je raspodjela rekordnog iznosa od 4,7 miliona KM.

– Od ovog iznosa za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planirano je ukupno 4,58 miliona KM, 100.000 KM je planirano za sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova, a 20.000 KM je planirano za nabavku baze podataka za analizu stanja privrede na području Tuzlanskog kantona, troškove pripreme i realizacije promotivnih aktivnosti za promociju privrede i privrednih potencijala, troškove izrade i realizacije medijskih projekata u svrhu promocije poduzetništva i razvoja Tuzlanskog kantona – saopćeno je iz Vlade TK.

Od 4,58 miliona KM, koliko je planirano za podršku privatnim preduzećima i obrtima, za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona planirano je 1,1 milion KM. Podsjećamo radi se o kreditnoj liniji koja je osigurana sa UniCredit Bank d.d. Mostar, kojom je za privredu Tuzlanskog kantona osigurano 60,5 miliona KM kreditnih sredstava, a gdje Ministarstvo privrede subvencionira kamatnu stopu od 2,95 odsto.

Za Program „Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alata i repromaterijala“ planirana su dva miliona KM. Ovim se želi postići održivost, rast i razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća. Također, 220.000 KM je planirano za subvencije digitalne transformacije mikro, malih i srednjih preduzeća.

Privrednicima u TK na raspolaganju je garantni fond potencijala 4,7 miliona KM, a Vlada TK je danas prihvatila Informaciju o radu Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA Tuzla za 2021. godinu.

Odlukom Vlade TK sredstva za podršku povratku uvećena su za 100 posto, a današnjom izmjenom, umjesto 780.200 KM, koliko je bilo prvobitno planirano, za ovu namjenu na raspolaganju je ukupno 1.560.400 KM.

Na danas održanoj sjednici Vlada TK je utvrdila uslove, kriterije, način i postupak dodjele finansijskih sredstava planiranih za sufinansiranje razvojnih projekata u turizmu na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Za ovu namjenu u budžetu TK za 2022. godinu su planirana sredstva u iznosu od 600.000 KM. Od ovog iznosa 500.000 KM je planirano za kapitalne transfere privatnim preduzećima i poduzetnicima, dok je za kapitalne transfere neprofitnim organizacijama planirano 100.000 KM.

 

Biznis.ba / FENA

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -