NAKNADA ŠTETE

 


Interaktivni seminar:

18. 11. 2022. 09:30h
Hotel Hollywood icon-briefcase Sarajevo

Naknada štete je najčešći predmet parničnog postupka, što ukazuje na njegov značaj i potrebu za kontinuiranim izučavanjem kako bi se postupci pravilno i zakonito okončali. Iako je naknada štete višedecenijski prisutna u sudskoj praksi, svaki vremenski period ponudi drugačije oblike naknade štete. Upravo je cilj seminara da predavači obrade oblike naknade štete koji su sada aktuelni, na primjer naknada štete kod klevete ili naknada štete kod elementa inostranosti. Svakako da su neki oblici naknade štete kontinuirano prisutni, ali i njihovo prisustvo u sudskoj praksi uvijek donesene određene nedoumice na koje je potrebno posebno obratiti pažnju.

S obzirom na veoma značajnu i obimnu problematiku, cilj seminara je da se učesnici upoznaju kako da na najbolji način primjenjuju institut naknade štete u praksi i otklone sve nedoumice u vezi istog, a sve će to biti potkrijepljeno primjerima iz sudske prakse.


 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Naknada vanugovorne štete

 

 • Ugovorna i vanugovorna naknada štete
 • Odnos naknade štete i osiguranje sume
  • Pojam osigurane sume
  • Štete pokrivene osiguranjem
  • Razlika između isplate ugovorene sume i vanugovorne naknade štete
 • Kumuliranje osigurane sume i vanugovorne naknade štete u slučaju postojanja osiguranja od odgovornosti
 • Zakonska zatezna kamata kod naknade štete
 • Zakonska zatezna kamata kod isplate osigurane sume
 • Podijeljena odgovornost,
 • Odgovornost učesnika saobraćajne nezgode
 • Solidarna odgovornost izvođača i investitora


Odgovornost države za naknadu štete koju učini njen organ

Naknada štete u slučaju povrede ili ubistva radnika na radu ili u vezi sa radom od strane trećeg lica

 

 • Rizik u osiguravanju sigurnosti i zdravlje na radu
 • Odgovornost poslodavca za naknadu štete prema radnom zakonodavstvu
 • Pojam povrede radnika na radu ili u vezi sa radom
 • Uslovi za naknadu štetu
 • Osnovi odgovornosti za štetu
 • Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na materijalnu štetu pretrpljenu na radu ili u vezi sa radom

 

Ostvarivanje naknade štete nosioca penzijsko – invalidskog osiguranja od poslodavca

Ostvarivanje naknade štete zavoda/fonda zdravstvenog osiguranja od pravne osobe za osiguranje imovine i osoba

 

 • Pojam naknade štete kod zdravstvenog osiguranja
 • Nezavisnost prava na naknadu štete od prava osiguranika
 • Utvrđivanje visine naknade štete

 

Naknada štete kod klevete

 

 • Pojam klevete
 • Aktivno legitimisana lica
 • Rasprostranjenost iznesenih kleveta
 • Proporcionalnost između slobode izražavanja i prava na privatnost
 • Izuzeci od odgovornosti
 • Zaštita povjerljivih izvora
 • Pravo na naknadu štete
 • Ublažavanje naknade štete
 • Zastarjelost naknade štete
 • Objava presude
 • Mirenje stranaka

 

Naknada štete kada postoji element inostranosti

 

 • Međunarodna nadležnost
 • Mjerodavno pravo
 • Haška konvencija o mjerodavnom pravu za saobraćajne nezgode na cestama iz 1971. godine
 • Interlokalni sukob zakona u Bosni i Hercegovini
Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

Doc. dr sc. Adis Poljić – sudija Općinskog suda u Živinicama
Dr sc. Faruk Latifović – sudija Kantonalnog suda u Tuzli

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 14:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • pravnicima ali i drugim osobama koje učestvuju u privrednoj djelatnosti kao i svima odgovornim osobama u privrednim društvima jer je upravo naknada štete prisutna kod poslovanja svih privrednih društava

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

185 KM po jednom učesniku;
175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
165 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na webinar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.675 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo