Edukacije

OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 28.9.2021. GODINE: NOVI KONTNI PLAN, NOVI OBRASCI, NOVE SMJERNICE ZA PRIMJENU MALIH STANDARDA, PRIJAVA KVALIFICIRANIH LICA, KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA I DRUGE KORISTI…

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • NOVI KONTNI PLAN
 • NOVI OBRASCI FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA
 • NOVE SMJERNICE ZA PRIMJENU STANDARDA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA
 • PRIJAVA KVALIFICIRANIH LICA I LICA ZA OBAVLJANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA
 • KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA U PRIVATNE SVRHE I DRUGE KORISTI
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 28.09.2021. godine

 

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 28.09. do 03.10.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 28.09. do 03.10.2021. godine.

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

 

PROGRAM WEBINARA

NOVI KONTNI PLAN

 • Kontni plan za privredna društva
 • Kontni plan za udruženja i druge neprofitne organizacije
 • Uporedni prikaz razlika i preknjiženja
 • Nova konta 
 • Obavezna analitika

NOVI OBRASCI FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

 • Obrasci za privredna društva (BS,BU,NT i PK)
 • Obrasci za udruženja i druge neprofitne organizacije (BS,BU,NT i PK)
 • Finansijski izvještaji za pravna lica koja su razvrstana kao mikro privredna društva
 • Prikaz razlika između ”starih” i ”novih” obrazaca
 • Posebni obrasci za subjekte koji poslovne knjige vode po standardima za mala i srednja preduzeća

NOVE SMJERNICE ZA PRIMJENU STANDARDA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

 • Obveznici primjene Standarda za mala i srednja preduzeća
 • Način prelaska sa ”velikih” na ”male” standarde
 • Obavezni kontinuitet primjene
 • Prezentacija osnovnih razlika u primjeni ”velikih” i ”malih” standarda
 • Obrasci finansijskih izveštaja za male i srednje subjekte

PRIJAVA KVALIFICIRANIH LICA I LICA ZA OBAVLJANJE RAČUNOVODSTVENIH USLIUGA

 • Obavezna prijava kvalificiranih lica/računovođa u registar FMF
 • Računovođe koje nemaju obavezu prijave i registar FMF
 • Razlog kašnjenja sa izdavanjem Rješenja od strane FMF
 • Prezentacija Mišljenja FMF

KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA U PRIVATNE SVRHE I DRUGE KORISTI

 • Obračun koristi kod korištenja službenih vozila
 • Različiti načini utvrđivanja koristi (stvarni kilometri,  1% nabavne vrijednosti, 20% vrijednosti rate)
 • Obaveza vođenja putnog naloga prilikom korištenja službenog vozila
 • Donošenje Odluke o načinu korištenja službenih vozila
 • Odbitak koristi od plaće uposlenika
 • Prezentacija mišljenja PUFBiH
 • Druge koristi (manjak, najam stanova, pozajmica…)

 DRUGE AKTUELNOSTI 

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 28.09. do 03.10.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 28.09. do 03.10.2021. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-mail. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Mirela Mašić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -