Edukacije

OTVORENE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 07.07.2021. GODINE: PRIMJENA NOVOG PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK I DRUGE AKTUELNOSTI

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIMJENA NOVOG PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 07.07.2021. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 07.07. do 11.07.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 07.07. do 11.07.2021. godine. 

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

 

PROGRAM WEBINARA

PRIMJENA NOVOG PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

 • (Ne)ograničeni porezni obveznik
 • Porezni obveznik – nasljednik
 • Prihodi na koje se ne plaća porez na dohodak
 • Dohodak od nesamostalne djelatnosti
  • Obaveza obračuna koristi kod nastalog manjka
  • Novi način utvrđivanja osnovice za obračun koristi
  • Covid – 19 testovi nemaju tretman koristi
  • Isplate koje se ne smatraju prihodom od nesamostalne djelatnosti
  • Porezni tretman isplata toplog obroka, regresa, prevoza i dnevnica za službeni put, licima koja nemaju status zaposlenika
  • Lični odbitak
  • Način ostvarivanja prava na uvećani lični odbitak
  • Maksimalni broj ličnih odbitaka
  • Obaveza poslodavca i zaposlenika kod obračuna poreza na dohodak iz nesamostalne djelatnosti
  • Obračun, isplata i prijava poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti
 • Dohodak od samostalne djelatnosti
  • Osnovne karakteristike samostalne djelatnosti
  • Poslovne knjige i evidencije kod samostalnih poduzetnika
  • Oporezivanje paušalaca
  • Prihod od druge samostalne djelatnosti (Ugovor o djelu i Ugovor o autorskom honoraru)
  • Utvrđivanje i prijava poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
 • Dohodak od imovine i imovinskih prava
 • Dohodak od ulaganja kapitala
 • Dohodak od igara na sreću
 • Porezni kredit
 • Isplate nerezidentima i primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Obaveza i način dostave obrasca APR – 1036
 • Prijava priliva iz inostranstva putem obrasca APR-1036 i AMS-1035

 DRUGE AKTUELNOSTI

 • Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode
 • Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 07.07. do 11.07.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 07.07. do 11.07.2021. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-mail. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović, FEB d.d. Sarajevo
 • Mirela Mašić, uposlenica PUFBiH
 • Denis Zukić, FEB d.d. Sarajevo

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE (sa naznakom: ”Webinar-Porez na dohodak”):

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

 

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14