RADNI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ

Prava i obaveze radnika i poslodavaca za vrijeme bolovanja

Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Hotel “Bosna” – 09:30h icon-briefcase 21. 06. 2023.

Prava i obaveze radnika i poslodavaca za vrijeme bolovanja

Privremena nesposobnost za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju je jedan oblik izostanka sa rada koji je u skladu sa zakonom. Pravo na zdravstvenu zaštitu i s tim u vezi prava iz zdravstvenog osiguranja istovremeno predstavljaju i osnovna prava radnika. Naličje ovih prava jeste zloupotreba bolovanja, pojava koja je sve zastupljenija u praksi. U okviru ove teme na seminaru će biti riječi o tome. Zloupotreba bolovanja opterećuje i zdravstveni sistem i poslodavce te je potrebno tragati za sistemskim rješenjima za minimiziranje ove pojave. Pored toga, poslodavac ima ovlašćenja da reaguje ali prvo mora posumnjati, a onda i utvrditi zloupotrebu bolovanja. Na seminaru će biti obrađene oblasti: prava i obveze poslodavca u slučajevima sumnje na zloupotrebu bolovanja radnika, prava i obveze radnika (za kojeg se sumnja da zloupotrebljava bolovanja), te kako zakonski pravilno dokazati i sankcionisati dokazanu zloupotrebu bolovanja.

 

Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu

Druga tema bit će posvećena zaštiti trudnica i porodilja u radnom odnosu. Posebno je to važno za radnice, poslodavce a i društvo u cjelini imajući u vidu problem prirasta stanovništva. Zakon o radu Republike Srpske sadrži odredbe kojima se pruža posebna zaštita žena i materinstva. Iz tih razloga želja nam je da se adekvatno sagleda ovaj problem u okviru radnog prava i odnosa društva prema pitanjima i tretmanu trudnica i porodilja. Pravilnom primjenom odredbi Zakona o radu sprečavaju se štetne posljedice koje radni odnos može imati na zdravlje trudnica i porodilja. Stoga ostvarivanje prava iz radnog odnosa za vrijeme trudnoće i porodiljskog odsustva zahtijeva posebnu pažnju poslodavca i društva u cjelini. Na seminaru će biti obrađena radnopravna zaštita trudnica i porodilja.

Pozivamo Vas da se prijavite na naš seminar i dobijete adekvatne informacije i odgovora na pitanja koji su dio sadržaja seminara.


 

SADRŽAJ SEMINARA:


Prava i obaveze radnika i poslodavaca za vrijeme bolovanja – Danijela Radonić

 • Obaveza radnika da poslodavca obavijesti o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućava da radi;
 • Obaveze radnika u vezi privremene nesposobnosti za rad;
 • Posebna zaštita bolesnih radnika i invalida;
 • Naknada plate za vrijeme bolovanja;
 • Upućivanje radnika na ljekarski pregled radi ocjene radne sposobnosti;
 • Bolovanje do 30 dana i preko 30 dana;
 • Pravo poslodavca kod privremene nesposobnosti za rad;
 • Da li je bolovanje smetnja za prestanak radnog odnosa?
 • Obrada zdravstvenih podataka radnika;
 • Nadzor i kontrola bolovanja;
 • Zloupotreba bolovanja od strane radnika;
 • Postupanje poslodavca u posebnim situacijama (u slučaju dugotrajnog i učestalog bolovanja, u slučaju zloupotrebe bolovanja);
 • Preporuke za postupanje poslodavca;
 • Postupak utvrđivanja odgovornosti radnika zbog zloupotrebe bolovanja;
 • Otkaz ugovora o radu zbog zloupotrebe bolovanja.
Pitanja i odgovori

 

Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu – Radmila Puzić

 • Zabrana diskriminacije trudnica pri prijemu u radni odnos;
 • Zabrana rada za vrijeme trudnoće na poslovima koji su štetni za zdravlje žene i djeteta;
 • Zabrana obavljanja noćnog i prekovremenog rada;
 • Porodiljsko odsustvo;
 • Pravo žene na odsustvo radi dojenja;
 • Pravo na odsustvo nakon isteka porodiljskog odsustva;
 • Godišnji odmor i porodiljsko odsustvo;
 • Rad sa polovinom radnog vremena;
 • Naknada plate za vrijeme porođajnog odsustva;
 • Ostvarivanje naknade plate za rad sa polovinom radnog vremena;
 • Uticaj novih propisa o zdravstvenom osiguranju na naknadu plate radnice za vrijeme “čuvanja trudnoće”;
 • Zaključivanje aneksa ugovora za vrijeme porodiljskog odsustva;
 • Zaštita od otkaza za vrijeme trudnoće i porodiljskog odsustva.
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur.
Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada

 


TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 14:30


SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi u javnom i privatnom sektoru,
 • Advokatima i pravnicima u privrednim društvima, javnim ustanovama i institucijama
 • Vlasnicima, direktorima i HR menadžerima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti rada, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR(sa PDV-om):

Seminar:

155 KM po jednom učesniku;
145 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
135 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).


PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2023. godinu 300 KM sa PDV-om


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa u Republici Srpskoj – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.479 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)


Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje – 24 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) –   40 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo