NOVA PRAVILA PORIJEKLA

NOVA CARINSKA TARIFA I NOVOSTI U EU, EFTA I CEFTA ZONI ZA PRIVREDNIKE IZ BOSNE I HERCEGOVINE U 2024. GODINI

 


Seminar:

09:30h
Banja Luka 14. 5. 2024. Hotel “Bosna”

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje EU-BIH, EFTA zemlje i Zajednički odbor Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) donijeli su odluke i ažurirali pravila preferencijalnog porijekla roba u Sporazumima o slobodnoj trgovini sa Bosnom i Hercegovinom uključujući uz postojeća pravila porijekla PEM Konvencije i nova “prelazna pravila porijekla” koja će se u 2024 godini primjenjivati na slobodnom izboru, a od 1. januara 2025. godine obavezno i isključivo.

Bitno za privrednike iz Bosne i Hercegovine: Početak primjene ovih odluka je različit: CEFTA je počela 01.02.2023.godine, EFTA zemlje su počele 01.09.2023. godine, a EU članice 11.12.2023. godine.
Ovim je omogućeno da se paralelno sa postojećim pravilima o porijeklu primjenjuju na dobrovoljnoj, neobaveznoj i bilateralnoj osnovi i nova alternativna (tranziciona, prelazna) pravila o porijeklu koja predstavljaju novi skup revidiranih, moderniziranih i fleksibilnijih pravila o porijeklu. Ova paralelna primjena dvije vrste pravila o porijeklu je zamišljena do sklapanja i stupanja na snagu izmjene PEM Konvencije, odnosno od 1.1.2025.godine.

Odredbe ovih odluka omogućavaju u bilateralnoj trgovini između potpisnica sporazuma o slobodnoj trgovini primjenu:

 1. Povrata ili oslobađanja od carine (na sve vrste roba, osim tekstila i tekstilnih proizvoda)
 2. Pune kumulacije porijekla u regionu EU, EFTA i CEFTA

U sklopu seminara jedan dio bi posvetili i novoj Carinskoj tarifi u BiH (najbitnije izmjene i njihova primjena)

 


 

SADRŽAJ SEMINARA:

I. PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

 • Za proizvode porijeklom iz ugovornica nastavlja se primjena Dodatka I i odgovarajućih odredbi Dodatka II Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu (“Konvencija”) pri čemu dokaz o porijeklu može biti potvrda o kretanju robe EUR.1 ili izjava o porijeklu.
Pitanja i odgovori

 

II. ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

 • Također će se smatrati da su proizvodi porijeklom iz ugovornica, ako su stekli preferencijalno porijeklo u skladu sa novim alternativnim primjenjivim pravilima o porijeklu utvrđenim u Dodatku A novom protokolu (“Prelazna pravila”) pri čemu dokaz o porijeklu može biti potvrda o kretanju robe EUR.1 ili izjava o porijeklu sa oznakama „Transitional rules“.
Pitanja i odgovori

 

III. KUMULACIJA PORIJEKLA

 • Osim bilateralne i dijagonalne kumulacije, predviđena i opšta puna kumulacija porijekla među stranama, ali i drugim zemljama ugovornicama slobodne trgovine ako obrade ili prerade prevazilaze nedovoljne obrade ili prerade uz uslov da između njih postoji sporazum o preferencijalnoj trgovini i da je roba stekla status primjenom identičnih pravila porijekla, primjeri korištenja matrice dijagonalne kumulacije.
Pitanja i odgovori

 

IV. ZABRANA POVRATA ILI OSLOBAĐANJA OD CARINE

 • Ne primjenjuje se u bilateralnoj trgovini između strana i drugih ugovornica slobodne trgovine na materijale bez porijekla, izuzev tekstila i tekstilnih proizvoda (proizvodi iz poglavlja 50-63. Harmonizovanog sistema) koji se koriste u proizvodnji proizvoda s porijeklom uz uslov da između njih postoji sporazum o preferencijalnoj trgovini i da je roba stekla status primjenom identičnih pravila porijekla.
Pitanja i odgovori

 

V. ELEKTRONSKI IZDATE POTVRDE O KRETANJU ROBE EUR.1

 • Omogućena alternativa izdavanja i prihvatanja elektronskih potvrda o kretanju robe EUR.1 i propisani su zahtjevi za izdavanje i prihvatanje ovih potvrda.
Pitanja i odgovori

 

VI. Dodatak A – ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

 • tzv. Prelazna pravila se dobrovoljno i neobavezno primjenjuju među ugovornim stranama Konvencije do sklapanja i stupanja na snagu revidirane Konvencije, praktični primjeri primjene pravila.
Pitanja i odgovori

 

VII. NEDOVOLJNA OBRADA ILI PRERADA

 • Praktični primjeri
Pitanja i odgovori

 

VIII. CARINSKA TARIFA BIH 2024

 • Aktuelnosti u vezi sa izmjenama nomenklature Carinske tarife BiH u 2024. godini
Pitanja i odgovori

 


 

PREDAVAČ:

Nermin Jusić, magistar ekonomije – Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje,
šef Grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za carinske poslove

 

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • privrednim subjektima proizvođačima i trgovcima u izvozu i uvozu robe
 • špediterima, prevoznicima i posrednicima u vanjskotrgovinskom prometu
 • ostalim licima koja se bave uvozom i izvozom roba i usluga
 • proizvođačima i obrtnicima
 • vlasnicima preduzeća i direktorima
 • pravnicima i pravnim zastupnicima
 • ekonomistima, računovodstvenim radnicima, knjigovođama, revizorima i svim onima koji učestvuju u carinskom poslovanju bez obzira da li uvoze ili izvoze robu

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa seminara)
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje – 24 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) –   40 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM


 

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo