Edukacije

Specijalistički seminar Javne nabavke u praksi

Seminar je namijenjen svim akterima u procesu javnih nabavki, kako predstavnicima ugovornih organa, tako  i privrednim subjektima koji na bilo koji način učestvuju u postupcima javnih nabavki.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Neum, 19-21.05.2021. godine

Teme predviđene za ovaj seminar su od koristi osobama koje su na bilo koji način uključene u sistem javne nabavke, faze pripreme za nabavku/planiranje, pripremi TD, realizaciji ugovora, pripremi ponuda, odgovaraju na zahtjeve iz tenderske dokumentacije te za sve učesnike uključene u proceduru provođenja postupka javne nabavke.

Predloženi sadržaj seminara ni na koji način ne ograničava učesnike da tokom seminara diskutuju, raspravljaju i postavljaju pitanja o drugim temama/problemima sa kojim se susreću u postupcima nabavki.

Prijaviti se mogu svi koji dolaze sa područja Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i BiH.

Ciljevi i svrha seminara

  • Seminar ima za cilj da približi određene teme učesnicima, da se riješe određeni problemi sa kojima se učesnici susreću u praksi, te da se otklone dileme sa kojima se susreću ugovorni organi i privredni subjekti.
  • Nadalje je cilj upoznati učesnike sa dobrim praksama nabavki međunarodnih finansijskih institucija koje su primjenjive u postupcima nabavki po domaćem zakonodavstvu (kao npr. korištenje odredbi FIDIC modela ugovora u ugovaranju po ZJN), upoznavanje sa važenjem različitih pravila nabavki u svijetu te približavanje sistema javnih nabavki svim učesnicima od faze pripreme postupka/planiranja nabavke, izrade tenderske dokumentacije, procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača do realizacije ugovora ili eventualno žalbenog postupka.
  • Konačno je cilj približiti učesnicima seminara način postupanja ugovornog organa u određenim okolnostima i postupanje privrednog subjekta odnosno ponuđača/dobavljača.

Više informacija saznajte na linku.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -