Tehnologija

Treća poslovna konferencija Ddays zakazana za 30.maj

BANJALUKA – Poslovanje finansijskog sektora i sektora nekretnina u uslovima “polikrize” tema je treće poslovne konferencije DDays koja će se održati 30. maja u Banjaluci.

FOTO: DDAYS/PROM

Konferenciju organizuje agencija BAM Consult pod pokroviteljstvom Agencije za bankarstvo RS i Komisije za hartije od vrijednosti RS. Pored njih institucionalni pokrovitelji su i Udruženje posrednika u prometu nekretnina kao i Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI.

Tema treće konferencije DDays biće poslovanje finansijskog sektora i sektora nekretnina u uslovima “polikrize”. Kako poslovati u takvim uslovima? Koje korake će preduzeti regulatori, a šta mogu uraditi sami učesnici na finansijskim tržištima i investitori u sektoru nekretnina? Kakva je situacija u zemljama regiona i kakvi su globalni trendovi? To su samo neka od pitanja kojima ćemo se baviti na konferenciji.

Na trećem DDaysu među predavačima i panelistima biće predstavnici top menadžmenta regulatornih institucija iz finansijskog sektora, banaka, MKO, ministarstava, investitora i posrednika na tržištu nekretnina, ICT kompanija, fondova, poslovne zajednice…..

Konferencija je namijenjena top i srednjem nivou menadžmenta – regulatora finansijskih tržišta, banaka, kompanija iz sektora nekretnina, mikrokreditnih organizacija, društava za upravljanje investicionim fondovima, brokerskih kuća, IKT i FINTECH kompanija, javnih i privatnih kompanija, javne uprave, finansijskih institucija, obrazovnih institucija, medija i dr. Na konferenciju će biti pozvani učesnici iz BiH i cijelog regiona JIE.

Više o konferenciji možete saznati na zvaničnoj web stranici www.digitalnakonferencija.ba .Agencije

Objava Treća poslovna konferencija Ddays zakazana za 30.maj prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.