Edukacije

Coaching kao savremeni menadžerski alat

Opis:

Promjene u svijetu biznisa dešavaju se sve brže, a uslovi postaju sve konkurentniji. Izazovi sa kojima se poslovni ljudi svakodnevno susreću su veliki i mnogobrojni i postaje sve teže držati korak sa promjenama u poslu kao i sa svakodnevnim inovacijama u prodajnim, marketinškim i strategijama upravljanja. Vještina upravljanja ljudima i odlukama iziskuje permanentno učenje, što čini ulogu menadžera sve složenijom i zahtjevnijom jer je zbog moći i neposrednog uticaja koji ima na ljude, menadžer ključna karika razvoja uposlenika i kompanije. 

Coaching kao savremeni menadžerski alat podrazumijeva izgradnju adekvatnog stava o vlastitoj ulozi i učenje vještina kojima će ostvariti podršku motivaciji i profesionalnom razvoju, ali i brizi o sebi kao osnovi adekvatne brige o drugima i kompaniji u cjelini.

Balans između brige o sebi idrugima, osvještavanje granica odgovornosti menadžera u ulozi coacha, usaglašenost djelovanja u cilju podrške ljudima s ciljevima kompanije su ključne teme kojima se bavimo u ovoj edukaciji.

Kroz interaktivnu radionicu će vas voditi Ivana Pejić, certificirana CNVC trenerica za komunikacijske vještine i certificirana Hogan konsultantkinja za procjene ličnosti.

Više o edukaciji