Edukacije

OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 27.10.2021. GODINE : PRIMJENA NOVOG KONTNOG PLANA, RAČUNOVODSTVO STALNIH SREDSTAVA, NOVI ZAKON O OBRTU, ZAKON O ZAŠTITI NA RADU, TRGOVINA…

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

WEBINAR  Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIMJENA NOVOG KONTNOG PLANA – prikaz preknjiženja
 • RAČUNOVODSTVO STALNIH SREDSTAVA
 • NOVI ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA
 • ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – obaveze poslodavaca
 • TRGOVINA – šta to inspektori traže?
 • OSTALE AKTUELNOSTI

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 27.10.2021. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 27.10. do 31.10.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 27.10. do 31.10.2021. godine.

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

 

PROGRAM WEBINARA

PRIMJENA NOVOG KONTNOG PLANA – prikaz preknjiženja

 • Kontni plan za privredna društva, udruženja i druge neprofitne organizacije, banke, investicijski fondovi…
 • Uporedni prikaz razlika i preknjiženja sa starog na novi kontni plan
 • Nova konta 

RAČUNOVODSTVO STALNIH SREDSTAVA

 • Primjena relevantnih MRS/MSFI
 • Nematerijalna imovina, nekretnine, postrojenja, oprema, investicijske nekretnine, biološka imovina…
 • Početno i naknadno vrednovanje stalnih sredstava
 • Nabavka stalnih sredstava: kupovina, izgradnja, donacija…
 • Ulaganja u tuđa stalna sredstva
 • Najam sredstava – ugovaranje, korištenje i raskid ugovora o najmu
 • Višak/manjak stalnih sredstava
 • Stalna sredstva namijenjena prodaji
 • Implikacije na porezni sistem BiH i FBiH

NOVI ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA, SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU OBRTA

 • Prezentacija odredaba novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima
 • Obrt kao osnovno, dodatno i dopunsko zanimanje
 • Penzioneri – dodatna i dopunska djelatnost
 • Zajedničko obavljanje obrta
 • Obavljanje obrta bez stručne spreme
 • Mogućnost obavljanja i drugih djelatnosti
 • Obrtnici kao izvoznici/uvoznici
 • Osnivanje, promjena/prodaja i gašenje obrta
 • Smanjenje članarine obrtničkoj komori
 • Poslovanje obrta kroz druge propise (direktni i indirektni porezi)

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – obaveze poslodavaca

 • Obaveze poslodavaca
 • Procjena rizika
 • Ovlaštene organizacije za procjenu rizika
 • Koraci za izradu internih akata koji se odnose na zaštitu na radu
 • Obaveza utvrđivanja zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti radnika prije zasnivanja radnog odnosa
 • Kaznene odredbe za nedonošenje internih akata
 • Obavljanje inspekcijskog nadzora

TRGOVINA – šta to inspektori traže?

 • Zakon o unutrašnjoj trgovini, Zakon o zaštiti potrošača, Pravilnik o obliku i sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige
 • Pravilnik o uslovima minimalne tehničke  opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine
 • Maloprodaja vs veleprodaja
 • Prodaja putem interneta – online trgovina
 • Pravilnik o uslovima prodaje
 • Pravilnik o načinu formiranja cijena
 • Isticanje cijena u veleprodaji i maloprodaji
 • Prodaja putem poklon bonova i vaučera
 • Gotovinsko poslovanje
 • Obavezna deklaracija na proizvodima
 • Vođenje trgovačkih knjiga (TKM,TKV, TKU i TKK)
 • Inspekcijski nadzor i kaznene odredbe

 DRUGE AKTUELNOSTI 

 • Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
 • Izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima
 • Izmjene Zakona o radu
 • Novi granski kolektivni ugovori
 • Registar licenciranih certificiranih računovođa – SRRFBiH

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 27.10. do 31.10.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 27.10. do 31.10.2021. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-mail. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Ševal Smajić, federalni inspektor rada za oblast zaštite na radu
 • Sanela Agačević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -