PRIMJENA CEFTA ODLUKE 1/2021 U BOSNI I HERCEGOVINI U 2023. GODINI I POGODNOSTI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE PRI UVOZU I IZVOZU

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Sarajevo 11. 5. 2023. Hotel “Hollywood”

 

Pravila porijekla

Početkom primjene CEFTA Odluke broj 1/2021 u Bosni Hercegovini je od 1. februara 2023. godine omogućena paralelna primjena dva seta preferencijalnih pravila porijekla robe, što će olakšati povlašteni vanjskotrgovinski promet roba privrednih subjekata iz BiH sa ostalim zemljama CEFTA zone (Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Albanija i Moldavija) koje primjenjuju identična pravila porijekla. Osim starih pravila PEM Konvencije uvodi se paraleno i primjena novih revidiranih tranzicionih pravila porijekla (tzv.prelazna pravila) koja su modernizovana i fleksibilnija sa značajnim pojednostavljenjima u izradi finalnih proizvoda i strukturi materijala uz prilagođenje modernim uslovima proizvodnje i trgovine. Privredni subjekti sada mogu da biraju primjenu povoljnijih pravila porijekla čime smanjuju troškove proizvodnje i snažnije konkurišu svojim proizvodima na tržištu.

Trgovinske povlastice

U vezi sa primjenom ove Odluke odredbe novog Aneksa 4 Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) omogućavaju u bilateralnoj trgovini između CEFTA strana primjenu značajnih povlastica privrednim subjektima u vidu povrata ili oslobađanja od carine (na sve vrste roba, uključujući i tekstil) i pune kumulacije porijekla u regionu CEFTA.
Ove trgovinske povlastice se trenutno primjenjuju isključivo u trgovini između CEFTA strana. To praktično znači da se proizvodi koji su stekli preferencijalni status u skladu sa starim pravilima Konvencije primjenom pune kumulacije porijekla, odnosno proizvodi koji sadrže materijale bez porijekla na koje nije naplaćena carina mogu izvoziti kao proizvodi sa preferencijalnim porijeklom samo u zonu slobodne trgovine CEFTA, odnosno ne mogu se u ovom trenutku izvoziti kao proizvodi sa preferencijalnim porijeklom u zemlje EU, zemlje EFTA i Republiku Tursku. Očekuje se u 2023. godini da će se primjena novih prelaznih pravila porijekla proširiti i na područje zemalja EU, EFTE i Republike Turske pri vanjskotrgovinskoj razmjeni sa Bosnom i Hercegovinom te ovaj seminar može poslužiti kao dobra priprema.
U skladu sa našom dosadašnjom praksom, poseban dio seminara će biti posvećen praktičnim rješenjima, preporukama, smjernicama i primjerima iz prakse.

 


 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

I CEFTA Odluka broj 1/2021

 • Predmet i karakteristike Odluke broj 1/2021
 • Pogodnosti za privredne subjekte u BiH
 • Primjenjiva pravila o porijeklu
 • Alternativna primjenjiva pravila o porijeklu
 • Kumulacija porijekla
 • Zabrana povrata ili oslobađanja od carine
 • Elektronski izdate potvrde o kretanju robe EUR.1
 • Dodatak A – alternativna primjenjiva pravila o porijeklu
Pitanja i odgovori

 

II NOVA PRELAZNA PRAVILA PORIJEKLA

 • Revizija PEM konvencije
 • Opći zahtjevi za sticanje porijekla
 • Pravilo o dopuštenim odstupanjima (tolerancija)
 • Nedovoljna obrada ili prerada (sa primjerima iz prakse)
 • Kumulacija u prelaznim pravilima (sa primjerima iz prakse)
 • Obilježavanje dokaza o porijeklu kod primjene kumulacije
 • Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje
 • Načelo teritorijalnosti
 • Neizmijenjenost
 • Zabrana povrata carine ili izuzeća od carine (sa primjerima iz prakse)
 • Dokaz o porijeklu
 • Validnost dokaza o porijeklu
 • Lista potrebnih obrada ili prerada na materijalima bez porijekla
 • Izmjene i karakteristike pravila kod poljoprivrednih proizvoda
 • Izmjene i karakteristike pravila kod industrijskih proizvoda
 • Tekstil i tekstilni proizvodi – izmjene i karakteristike pravila
Pitanja i odgovori

 

III OVLAŠTENI IZVOZNIK

 • Sticanje statusa ovlaštenog izvoznika
 • Uslovi, kriteriji i priprema dokumentacije za ovlaštenog izvoznika
 • Podnošenje zahtjeva za ovlaštenog izvoznika
 • Izjava izvoznika
 • Provjera dokumentacije, prijem zahtjeva i provjera znanja
 • Upute za ispit za lica ovlaštenog izvoznika
 • Izdavanje odobrenja ovlaštenog izvoznika
 • Korištenje carinskog ovlaštenja
 • Vođenje evidencije i čuvanje dokumentacije
 • Kontrola ovlaštenog izvoznika
 • Izmjene i dopune podataka u odobrenju
 • Ukidanje odobrenja
Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČ:

Nermin Jusić, magistar ekonomije – Šef grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe
Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla
Odsjek za carinske poslove

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • privrednim subjektima proizvođačima i trgovcima u izvozu i uvozu robe
 • špediterima, prevoznicima i posrednicima u vanjskotrgovinskom prometu
 • ostalim licima koja se bave uvozom i izvozom roba i usluga
 • proizvođačima i obrtnicima
 • vlasnicima preduzeća i direktorima
 • pravnicima i pravnim zastupnicima
 • ekonomistima, računovodstvenim radnicima, knjigovođama, revizorima i svim onima koji učestvuju u carinskom poslovanju bez obzira da li uvoze ili izvoze robu

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa seminara)
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na webinar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Računovodstvo zaliha – 200 KM

Priručnik o primjeni PDV-a i akcize (primjeri iz prakse)35 KM

Zakon o porezu na dobit – 13 KM

CD Konverzija obaveza u kapital – 10 KM

CD Troškovi službenih putovanja – 7 KM

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH – 9 KM

CD Statusne promjene privrednih društava – 20 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo – 30 KM

Troškovi službenog putovanja i drugi putni troškovi u Republici Srpskoj8 KM


 

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo