JAVNE NABAVKE – UGOVORI / OKVIRNI SPORAZUMI (REALIZACIJA, IZMJENA, RASKIDANJE), ISKLJUČIVANJE PONUĐAČA NA 12 MJESECI, KOMPLETNA PROCEDURA UO KOD USLUGA IZ ANEKSA II i IZUZEĆA, PREPOZNAVANJE KOLUZIJE PONUĐAČA (TAJNIH DOGOVORA), POSTUPAK PRED KONKURENCIJSKIM VIJEĆEM

 


Seminar:

09:30h
Sarajevo 25. 01. 2024. Hotel “Hollywood”

 

REC d.o.o. organizuje seminar iz oblasti javnih nabavki u januaru iz najaktuelnih pitanja i dilema  koje se javljaju u praksi kod Ugovornih organa i ponuđača i koja redovno pristižu u savjetodavni servis.

 

Prvi modul seminara

U  prvom Modulu će detaljno biti razrađena problematika sa kojom se Ugovorni organi i ponuđači susreću prilikom realizacije ugovora, eventualnim dostavljenim zahtjevima za izmjenom ugovora, pravilnim razmatranjem i odlučivanjem o zahtjevu za izmjenom ugovora, mogućnostima za eventualnim prigovorom na takve odluke Ugovornih organa. Obzirom da je ogroman broj Ugovora koji se u toku realizacije neosnovano raskidaju, prezentirane će biti mogućnosti koje Ugovornim organima i dobavljačima stoje na raspolaganju u slučaju neosnovanog raskidanja ugovora. Distinkcijom između Ugovora i Okvirnih sporazuma će se prvi Modul i završiti.

 

Drugi modul seminara

Obzirom da se javila velika polemika u vezi sa eventualnim  isključivanjem ponuđača na period od 12 mjeseci, posebna pažnja će biti posvećena ovoj tematici i kompletnoj proceduri u vezi iste u Modulu II, te eventualnim razlozima za takvo postupanje Ugovornih organa.

 

Treći modul seminara

Treći modul će obuhvatiti detaljne aktivnosti koje Ugovorni organi imaju oko nabavki usluga iz Aneksa II. Kompletan hodogram aktivnosti prilikom sprovođenja postupaka iz ANEKSA II će biti razrađen u ovom modulu, obzirom da se u praksi i dalje kod Ugovornih organa javljaju česte dileme i pitanja u vezi sa provođenjem usluga iz ANEKSA II, kao i obavezama koje Ugovorni organi u vezi istih imaju.

 

Četvrti modul seminara

Obzirom da Ugovorni organi i dalje u praksi imaju velike dileme i upite u vezi sa primjenom Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama, kao i dilemama koje se tiču postizanja transparentnosti kod istih, četvrti Modul će obuhvatiti proceduralne korake koje Ugovorni organi moraju ispoštovati prilikom provođenja izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama. Također, modusi koji vode ka postizanju pune transparentnosti prilikom provođenja izuzeća će podrobno biti razrađeni u ovom Modulu.

 

Peti i šesti modul seminara

Moduli V i VI će obuhvatiti praktičnu primjenu i prezentaciju člana 52. stav (12) Zakona o javnim nabavkama, te nadležnosti i procedure pred Konkurencijskim vijećem BiH koje je zaduženo za postupke zaštite tržišne konkurencije. Imajući u vidu da je Konkurencijsko Vijeće BiH subjekt koji garantira fer tržišnu konkurenciju, u ovim modulima će biti obrađena i Zabranjena konkurencijska djelovanja (zabranjeni sporazumi, zloupotreba dominantnog položaja, zabranjene koncentracije), ali i pokretanje postupka (zahtjevom) pred Konkurencijskim vijećem. Nadalje, detektovanje eventualne koluzije (dogovora) ponuđača, odnosno „znakova i radnji“ koji ukazuju na isto, kao i dalji proceduralni koraci koje Komisije za javne nabavke mogu preduzeti će se u ovim modulima obraditi. Korelacija, odnosno povezivanje Zakona o konkurenciji sa postupcima javnih nabavki će biti prezentirano. Moduli će biti zaokruženi praktičnim primjerima.

 

Također, za sve one koji se svakodnevno bave javnim nabavkama nudimo Vam pretplatu na elektronsku „bazu znanja“ (Pitanja i odgovori iz oblasti javnih nabavki) gdje najčešće možete pronaći odgovore na Vaše dileme iz javnih nabavki. Navedena baza također sadrži i Rješenja URŽ-a po tematikama, koji se sukcesivno dopunjavaju. Godišnja pretplata za 2024. godinu je 350 KM sa PDV-om.SADRŽAJ SEMINARA:

 

Modul I – Ugovori i okvirni sporazumi sa svim specifičnostima (zaključenje, izmjene, realizacija, raskidanje)
 • Ugovori u postupku javne nabavke;
 • Da li se narudžbenica može smatrati ugovorom?
 • Međusobni odnos i razlike između ugovora o javnoj nabavci i okvirnog sporazuma;
 • Elementi ugovora, prava i obaveze ugovornih strana;
 • Opšte odredbe ugovora;
 • Upravljanje ugovorom i njegova realizacija;
 • Izmjena ugovora tokom njegovog trajanja i praktični primjer;
 • Izmjene ugovora / okvirnih sporazuma – uslovi i koji dijelovi ugovora / OS mogu da se mijenjaju?
 • Da li se kroz izmjene ugovora / okvirnih sporazuma mogu napraviti izmjene i u dijelu predmeta nabavke, da se nabave moderniji aparati i/ili ugovore dodatne količine?
 • Da li se prije povećanja ugovorne cijene mora mijenjati plan nabavki?
 • Da li se cijena pojedinih stavki unutar ugovora može povećati za preko 30%?
 • Za koliko se može povećati ugovor koji je realizovan na pola ili više od pola?
 • Šta znači povećanje “samo za razliku u cijeni koja prelazi 5%, odnosno 10%“?
 • Obaveze dobavljača / izvođača i obaveze ugovornog organa u procesu izmjene ugovora?
 • Da li dobavljač može tužiti ugovornog organa, ukoliko ugovorni organ ne pristane na izmjenu ugovora/OS?
 • U slučaju raskida ugovora od dobavljača, može li Ugovorni organ aktivirati sredstva obezbijeđenja ugovora?
 • Na koji način aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora u slučaju raskida ugovora?
 • Može li Ugovorni organ zahtijevati naknadu štete u slučaju neosnovanog raskida ugovora?
Pitanja i odgovori

 

Modul II – Isključivanje ponuđača na 12 mjeseci, ispunjenost pretpostavki / razlozi za takvo postupanje?
Isključivanje ponuđača
 • Procedura isključivanja ponuđača iz daljnjih postupaka?
 • Razlozi za isključivanje ponuđača?
 • Koja služba / organ odlučuje o isključenju ponuđača?
 • Da li se ponuđač isključuje iz svih postupaka u budućnosti kod Ugovornog Organa ili samo za konkretan predmet nabavke?
 • Da li se ponuđač isključuje iz postupaka javnih nabavki kod jednog Ugovornog Organa ili kod svih registrovanih?
 • Od kojeg momenta se računa rok od 12 mjeseci?
 • Ponuđač koji odbija potpisati ugovor, da li se može isključiti?
 • Ponuđač koji neosnovano raskine ugovor, da li se može isključiti iz daljnjih postupaka kod Ugovornog Organa?
Pitanja i odgovori

 

Modul III- Kompletan hodogram aktivnosti Ugovornih organa kod usluga iz ANEKSA II sa dilemama iz prakse
Aneks II
 • Hodogram obaveznih aktivnosti Ugovornog organa kod Aneksa II?
 • Koji propisi se primjenjuju za usluge iz Aneksa II?
 • Da li je moguće podijeliti na lotove postupak iz Aneksa II?
 • Da li se može provesti jedan od redovnih postupaka za usluge iz Aneksa II?
 • Kako započeti postupak nabavke usluga iz Aneksa II?
 • Šta poziv mora sadržavati za usluge iz Aneksa II?
 • Da li se donosi Odluka o izboru za usluge iz Aneksa II, je li obavezno objavljivanje obavještenja o dodjeli ugovora?
 • Moraju li se zahtijevati kvalifikacijski uslovi za usluge iz Aneksa II u Pozivu?
 • Rok i način izjavljivanje žalbe u Aneksu II?
Pitanja i odgovori

 

Modul IV – Proceduralni koraci Ugovornih organa i obaveze kod IZUZEĆA od primjene ZJN sa primjerima iz prakse
Izuzeća
 • Koje usluge se više ne smatraju izuzećima prema izmjenama I dopuna Zakona o javnim nabavkama?
 • Da li se izuzeća objavljuju u Plan nabavki?
 • Koje obaveze ima Ugovorni organ prilikom provođenja Izuzeća?
 • Kako se pokreće izuzeće od primjene ZJN, i da li je dozvoljeno objavljivati poziv?
 • Koje pravne usluge spadaju u izuzeća, a koje ne?
 • Da li se dostavljaju Izvještaji Agenciji za javne nabavke za izuzeća?
 • Da li je obavezno donošenje internog pravilnika u vezi provođenja izuzeća?
Pitanja i odgovori

 

Modul V – Član 52. stav (12) ZJN – Konkurencijsko vijeće BiH kao garant fer tržišne konkurencije (zabranjena konkurencijska djelovanja: zloupotreba dominantnog položaja, zabranjeni sporazumi)
 • Koje su nadležnosti Konkurencijskog vijeća, kao jedine institucije u Bosni i Hercegovini koja se bavi zaštitom tržišne konkurencije?
 • Zabranjena konkurencijska djelovanja
 • Zabranjeni sporazumi;
 • Zloupotreba dominantnog položaja;
 • Zabranjenje koncentracije;
 • Kako podnijeti Zahtjev za pokretanje postupka?
 • Kazne
Pitanja i odgovori

 

Modul VI – Koluzija ponuđača (prepoznavanje tajnih sporazuma) i daljnja postupanja službenika / savjetnika / saradnika za javne nabavke
Koluzija ponuđača (tajni dogovori), daljnja postupanja Komisije za JN
 • Kada se Zakon o konkurenciji odnosi na postupke javnih nabavki?
 • Šta su to karteli u javnim nabavkama?
 • Kako prepoznati kartel?
 • Znakovi upozorenja i obrasci?
 • Koraci koje poduzimaju službenici za javne nabavke u slučaju sumnje na kartel?
 • Ublažavanje i oslobađanje od kazne pred Konkurencijskim vijećem
 • Primjeri iz prakse Konkurencijskog vijeća
Pitanja i odgovori

 


 

PREDAVAČI – certificirani treneri Agencije za javne nabavke:

 

Ivana Grgić – certificirani trener Agencije za javne nabavke (ekspert iz javnih nabavki)

Samir Buljina – certificirani trener Agencije za javne nabavke (bivši član URŽ-a)

Kadina Karić – Konkurencijsko vijeće BiH

Aleksandra Dunjić – Konkurencijsko vijeće BiH

 


TRAJANJE SEMINARA:

U periodu od 09:30 – 15:45 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima koji imaju namjeru polagati stručni ispit za „Službenika za javne nabavke“
 • Članovima komisija za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača
 • Internim revizorima i revizorima
 • Advokatima

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku sa materijalom;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije sa materijalom;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“, sa materijalom

 

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Seminarski materijal:
  • Ugovori u javnim nabavkama,
  • Izmjene i dopune ugovora o javnim nabavkama – na CD [1]
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za sve učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

[1] Tekstovi objavljeni u časopisu „PRAVO I FINANSIJE“  u 2023. godini.

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati radionici uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 350 KM,

godišnja pretplata za 2024. godinu

 

Portal trenutno sadrži preko 5.000 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


Posebna narudžba za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati na seminaru:

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, autori: Josip Jakovac, Amir Rahmanović, Ivana Grgić i Milica Pranjić; Format B5, meki uvez, 230 str. – cijena 50 KM sa PDV-om (za učesnike seminara 30 KM sa PDV-om)
„Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ – obim oko 200 str., B5, tvrdi povez – 70 KM sa PDV-om (za učesnike seminara 50 KM sa PDV-om)
Modeli Pravilnika o javnim nabavkama roba, radova i usluga (model internog akta usklađen sa ZIDZJN-a, 30 str. – 30 KM sa PDV-om, za složene UO 100. str. – 40 KM sa PDV-om) – na CD;
TD za Konkurentski zahtjev sa Smjernicama – 30 KM sa PDV-om, na CD;
Pravilnik – model internog akta, pravilnik za složene UO i modeli akata za rad Komisije (3 u 1) – 80 KM sa PDV-om – na CD.

 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo