Tehnologija

BiH daje 25 miliona KM za Microsoft licence

SARAJEVO – BiH će u naredne tri godine potrošiti 24,9 miliona KM za iznajmljivanje Microsoft licenci za potrebe zajedničkih institucija.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Foto: Capital

Ponuđači koji planiraju dostavljati ponude na tender Ministarstva komunikacija i transporta BiH treba da imaju status Microsoft LSP-Licensing Solution Providers, da imaju ovlaštenje da mogu zaključivati Enterprise ugovore, da su ovlašteni partner za Microsoft podršku ali i da posjeduju Service desk za prijavu i evidenciju nepravilnosti koji je u funkciji 24 sata sedmično.

Ponuđači treba da imaju i uspješno iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora u godišnjoj vrijednosti od minimalno tri miliona KM bez PDV-a koji je za predmet imao nabavku Microsoft licenci putem Enterprise ili Enterprise Subscription ugovora u posljednje  dvije godine te da imaju na raspolaganju stručno osoblje sa brojnim Microsoft certifikatima.

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički  zadovoljavajuće ponude, a rok za dostavljanje ponuda 13. jun.

Izabrani dobavljač izgubio status partnera „Microsofta“

Prethodni trogodišnji ugovor o iznamljivanju Microsoft licenci vrijedan 24,6 miliona KM sa PDV-om, Ministarstvo je potpisalo 2019. godine sa grupom firmi „Lanaco“, „Teamwork“ i „SYS Company“.

Zanimljivo je da je jedan od članova ovog konzorcijuma izgubio status lokalnog partnera kompanije „Microsoft“ zbog čega je ugovor bio doveden u pitanje. Ipak, problem je riješen nakon što se taj član dobrovoljno povukao iz konzorcijuma.

Shodno standardnoj praksi, svi dobavljači licence isporučuju na osnovu partnerskog ugovora sa kompanijom ’Microsoft’ koja je potpisnik Enterprise Subscription Agreement (ESA) i podliježu godišnjoj internoj reviziji ispunjavanja uslova za lokalnog partnera.

„Nakon provedene godišnje interne revizije, kompanija ’Microsoft’ utvrdila je da jedan član konzorcijuma ne ispunjava uslove za ’lokalnog partnera’, te nije odobren amandman na ESA ugovor. Zbog toga konzorcijum dobavljača, sa kojim je Ministarstvo potpisalo ugovor, nije mogao pribaviti odgovarajuću garanciju za uredno izvršenje ugovora, za šta je dostavljen dokaz o nemogućnosti pribavljanja bankarske garancije“, navedeno je u revizorskom izvještaju Ministarstva transporta za 2020. godinu.

Revizori su naveli i da je konzorcijum dostavio ostale dokaze o ispunjavanju tehničke i profesionalne sposobnosti, nakon dobrovoljnog povlačenja iz konzorcijuma člana koji nije ispunjavao uslove za produženje statusa lokalnog partnera. Međutim, nije navedeno koji član nije ispunjavao uslove.

„U aneksu ugovora, potpisanom u decembru 2020. godine, preostali članovi konzorcijuma (nosilac konzorcijuma i još jedan član) su se obavezali da će izvršiti sve obaveze koje su preuzete aneksom“, navedeno je u revizorskom izvještaju.

CAPITAL: M. Č. Lj.

Objava BiH daje 25 miliona KM za Microsoft licence prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -