Vijesti

5,6 milijardi KM! – Biznis.ba

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

S obzirom na to da kapacitet poreznog sistema određuje kapacitet države, direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović danas je na konferenciji za medije kazao da uplatama poreza porezni obveznici su širili, povećavali i jačali državni kapacitet i tako doprinosili osiguranju uslova za bolji život svih građana.

Kapacitet poreznog sistema svake uređene, razvijene i stabilne države određuje njen državni kapacitet. Zbog toga čestitam, dodao je, i iskreno i toplo se zahvaljujem svim poreznim obveznicima što su u ovako složenim društveno-ekonomskim, političkim i zdravstvenim prilikama uplatili rekordnih 5,6 milijardi javnih prihoda iz nadležnosti Porezne uprave FBiH i svojim uplatama jačali i širili kapacitet države, istakao je Isović.

U strukturi naplaćenih prihoda najveći učinak imaju prihodi od direktnih poreza koji su u 2020. godini iznosili 874.913.177 KM, a u 2021. 977.495.042 KM, doprinosi su u 2020. godini iznosili 3.640.381.926 KM, a u 2021. godini 3.909.282.716 KM. Ukupni prihodi od direktnih poreza i doprinosa su u 2020. godini iznosili 4.515.295.103 KM, a u 2021. godini 4.886.777.759 KM.

Ukupno naplaćeni prihodi u 2020. godini iznosili 5.142.630.677 KM, a u 2021. godini 5.628.326.769 KM – razlika u KM iznosi 485.696.092.

Naplaćeni Javni prihodi po kantonima u 2020. godini iznosili su 5.142.630.677 KM, a u 2021. godini 5.628.326.769 KM.

Najviše javnih prihoda uplatio je Kanton Sarajevo, u 2020. godini 1.949.413.456 KM, a u 2021. godini 2.079.644.426 KM.

Slijedi Tuzlanski kanton 887.686.891 KM (2020). i 963.623.286 KM (2021.), Zeničko-dobojski: 627.434.393 KM (2020.), i 720.967.425 KM (2021.), Hercegovačko-neretvanski: 601.047.389 KM (2020.), a 661.602.876 KM (2021.), Srednjobosanski: 380.269.336 KM (2020.) i 415.701.203 KM (2021.), Unsko-sanski: 305.959.688 KM (2020.) i 337.162.361 KM (2021.), Zapadnohercegovački: 193.199.470 KM (2020.) i 225.465.060 KM (2021.), Kanton 10: 90.894.108 KM (2020.) i 105.267.208 KM (2021.), Bosansko-podrinjski: 56.804.627 KM (2020.) 62.895.740 KM (2021.) i Posavski kanton: 49.921.320 KM (2020.) i 55.997.184 KM (2021).

Broj zaposlenih u 2021. godini bio je 533.034, a prema starosnoj strukturi najviše je zaposlenih od 36 do 45 godina – 153.622 ili 28,82 posto. Najmanje je zaposlenih od 66 godina i to 566 ili 0,11 posto. Broj zaposlenih do 20 godina bio je 9.814 osoba ili 1,84 posto.

Isović je, zbog polemika u javnosti, pojasnio i pregled ugovora o djelu o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu i doprinosima u 2021.godini te kazao da takve ugovore ima 64.830 osoba, njihov ukupno ostvareni dohodak je 196.858.953 KM, plaćeni porez i doprinosi po ugovoru o djelu iznose 30.722.429 KM, iznos obračunatog poreza i doprinosa da je bio ugovor o radu 95.279.703 KM, a razlika obračuna poreza i doprinosa po plaći i po ugovoru o djelu iznosi 64.557.274 KM.

Isović je izvijestio da je broj aktivnih fiskalnih uređaja u 2021. godini iznosio 89.892, u odnosu na prethodnu godinu povećan je za 4.340 ili 5,1 posto.

Također su dobri i rezultati rada akcija – brzih kontrola, a u 2021. godini bilo je ukupno 4.025 takvih akcija, a godišnji obračun poreza i doprinosa samo za 8.954 radnika koji su radili na crno po prosječnoj neto plaći od 998 KM daje iznos poreza i doprinosa od cca 82 miliona KM, a po novoj minimalnoj neto plaći od 543 KM iznos od 43 miliona KM.

Najznačajnije aktivnosti Porezne uprave FBiH, aktivnosti poreznih ispostava Porezne uprave su sljedeće: podneseno je poreznih prijava 3.392.964, poreznih prijava uime poreznog obveznika 148.162, izdato rješenja o razrezu poreza 54.433, podnesenih godišnjih prijava poreza na dohodak – GPD-1051 98.026. donesenih rješenja o pravu na povrat poreza – GPD-1051 prijava 17.189, prijave u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa 556.191, broj izdatih naloga za plaćanje 23.738, iznos duga po nalozima za plaćanje (KM) 293.275.967, broj prekršajnih naloga 3.123, a iznos novčane kazne po prekršajnim nalozima 4.569.283 KM.

Isović je naglasio da su za dobre rezultate zaslužni porezni obveznici koji su u dosta teškim uslovima privređivanja zarađivali novac i iz zarađenog novca plaćali porezne obaveze, mjere i aktivnosti Vlade Federacije BiH na održavanju privrednih aktivnosti i zaposlenosti, zaposlenici Porezne uprave koji su kontinuirano razvijali aktivnosti i mjere za unapređenje svih procesa i poticali porezne obveznike da izvršavaju svoje obaveze, kontinuirani razvoj sinergije i uspješna saradnja sa drugim institucijama – upravamom za inspekcijske poslove, MUP-ovima, UIO, SIPA-om, OSA-om, tužilaštvima, Savezom računovođa i revizora, firmama koje vrše edukaciju, te medijima koji su izvještavali javnost i građani koji su prijavljivali obveznike koji posluju suprotno zakonu.

U narednom periodu, najavio je Isović, PUFBIH će provoditi aktivnosti za nastavak pozitivnog trenda rasta i razvoja u svim poslovnim procesima, kntinuirano promovisanje dobrovoljnog, pravovremenog i tačnog prijavljivanja poreznih obaveza, te značaja poštivanja poreznih propisa.

Nastaviti će aktivnosti na smanjenju sive ekonomije i povećanju porezne discipline, razvijati aktivnosti na utvrđivanju i analizi rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obaveza, te poticati aktivnosti za online uvezivanje servera Porezne uprave FBiH sa bankama.

– Razvijati ćemo uslove prema kojima će Porezna uprava FBiH biti poželjan poslodavac stručnih i obrazovanih mladih ljudi, ali i razvijanje partnerskih odnosa i sinergije sa svima koji mogu dati doprinos učinkovitijoj naplati javnih prihoda – naglasio je Isović.

Pozvao je porezne obveznike da pravovremeno i tačno prijavljuju svoje porezne obaveze, da posluju legalno, da svoj novac koriste za razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata.

U tom smislu će, kako je kazao, PUFBiH pomagati obveznicima koji pokažu da imaju namjeru i želju da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje mjera prema onima koji svoje obaveze žele izbjeći i tako ih usmjeriti na zakonito postupanje.

– Cilj PUFBiH nije kažnjavanje već da svaki porezni obveznik ispunjava svoje obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika, zato molimo porezne obveznike da obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, da izdaju račune i evidentiraju promet i da posluju u skladu sa važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. Pozivamo porezne obveznike da sinergijskim djelovanjem doprinosimo poboljšanju općeg društvenog stanja i kreiranju našeg boljeg sutra – poručio je Isović.

Porezna uprava FBiH, kazao je, posebnu zahvalnost duguje građanima koji su samo u 2021. godini dostavili preko 1.000 prijava i svojim informacijama pomogli u otkrivanju raznih oblika nepravilnosti. Stoga, PUFBiH poziva građane da prijave nepoštivanje poreznih zakona, zapošljavanje neprijavljenih radnika, neizdavanje fiskalnih računa i druge koruptivne radnje.

– Jedan od primarnih ciljeva Porezne uprave FBiH je razvijanje percepcije i svijesti poreznih obveznika da bez prisile Porezne uprave blagovremeno, dobrovoljno prijavljuju i plaćaju svoje porezne obaveze, jer tako iskazuju i ljubav i poštovanje prema domovini – poručio je direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović na godišnjoj konferenciji za medije na kojoj je prezentirao rezultate rada PUFBiH.

U Poreznoj upravi FBiH ukupno je zaposleno 1.268 osoba, od čega je 711 državnih službenika i 557 namještenika, te je Isović zahvalio i zaposlenicima PUFBiH koji su u protekloj godini dali veliki doprinos ostvarenju rezultata rada i ostvarivanju vizije.

( FENA)

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -