Vijesti

AirMontenegro kreće sa letovime iz Tuzle, ovo su prve destinacije


Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA), izdala je avio-operatoru kompaniji ToMontenegro iz Crne Gore koji posluje pod brendom Air Montenegro odobrenje za obavljanje operacija između BiH i Holandije, odnosno BiH i Turske.

Letovi između BiH i Holandije odvijaće se sa aerodroma u Tuzli i Mastrihtu, a između BiH i Turske sa aerodroma u Tuzli i Istanbulu.

Direkciji za civlno vazduhoplovstvo BiH se Aerodrom Tuzla obratio u petak, 6. oktobra sa molbom za dezignaciju operatora ToMontenegro za obavljanje operacija sa ovog aerodorma ka nekoliko zemalja EU. BHDCA je u ponedjeljak 9. oktobra uputila službeni zahtjev vazduhoplovnim vlastima država EU (Švedska, Danska, Njemačka, Luksemburg i Austrija), u koje je operator ToMontenegro namjeravala da obavlja operacije iz BiH, sa upitom da li bi te države prihvatile dezignaciju koju bi BHDCA izdala operatoru ToMontenegro, ističe se u saopštenju BHDCA.

BHDCA je, do sada, a pozivajući se na ECAA sporazum, dobila samo dva pozitivna odgovora – Holandije i Turske na osnovu kojih su i izdata odobrenja BHDCA. Negativan odgovor do sada je stigao od civilnih vazduhoplovnih vlasti Švedske, Danske, Austrije i Njemačke, dok se odgovor čeka od Luksemburga.

Podsjećamo, Vlada Tuzlanskog kantona najavila je raspisivanje javnog poziva za subvencioniranje aviokompanija koje pokreću letove iz tog grada.

– Ministarstvo finansija je zaduženo da poveća sredstva na potrošačkoj jedinici JP Međunarodni aerodrom Tuzla, i to u iznosu od 2,5 mil KM kao subvencije za avio linije – ističe se u izvještaju sa sjednice Vlade TK.


(Pressmedia)