Vijesti

Banke pooštirle uslove za kredite kompanijama

SARAJEVO – U drugom kvartalu 2022. godine došlo je do neznatnog pooštravanja kreditnih standarda za kredite preduzećima (neto procenat -29 posto), pokazala je Anketa o kreditnoj aktivnosti banaka u BiH koju je provela Centralna banka BiH.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

FOTO: Pexels

Podsjećamo, banke su i u prvom kvartalu pooštrile kreditne standarde za kredite preuzećima i tada je neto procenat iznosio -14 posto.

Neznatno pooštravanje kreditnih standarda odnosi se na odobravanje kratkoročnih kao i dugoročnih kredita preduzećima.

”Faktori koji su uticali na pooštravanje kreditnih standarda banaka koji se primjenjuju u procesu odobravanja kredita i kreditnih linija preduzećima su percepcija rizika, spremnost na preuzimanje rizika i troškovi izvora za kredite i ograničenja bilansa stanja’‘, navodi se u izvještaju CBBiH.

U drugom kvartalu 2022. godine došlo je do neznatnog pooštravanja uslova odobravanja kredita preduzećima (tj. ugovornih odredbi iz kreditnih ugovora), a odnose se na kamatnu maržu i zahtjeve u pogledu kolaterala. Ostali uslovi odobravanja kredita preduzećima su ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodni kvartal.

Poređenja radi, osnovni faktori koji su uticali na pooštravanje standarda u prvom kvartalu bili su percepcija rizika i spremnost na preuzimanje rizika, dok konkurencija drugih banaka i troškovi izvora za kredite i ograničenja bilanse stanja, nisu imali uticaja na kreditne standarde banaka koji se primjenjuju u procesu odobravanja kredita ili kreditnih linija poduzećima.

Udio odbijenih zahtjeva za odobrenja kredita preduzećima, ostao je nepromijenjem u odnosu na prvi kvartal 2022.

S druge stranje, potražnja je nastavila rasti i to za 14 posto.

”Banke su izvijestile da su na povećanu potražnju kredita uticale prvenstveno finansijske potrebe za kapitalnim investicijama kod njihovih klijenata obrtnim sredstvima i restrukturiranje duga u drugom kvartalu 2022. godine. Takođe, u pogledu korištenja alternativnih izvora finansiranja, banke su izvijestile da su svi faktori imali pozitivan uticaj na potražnju, osim kredita nebankarskih finansijskih institucija koji nisu imali uticaja na potražnju preduzeća za kreditima i kreditnim linijama”, navodi se u izvještaju.

Za naredni kavrtal očekuje se  umjereno pooštravanje standarda za odobravanje kratkoročnih kao i dugoročnih kredita preduzećima.

”Banke očekuju da će se smanjiti potražnja preduzeća za kreditima u trećem kvartalu 2022. godine, s tim da se očekuje nešto veći pad potražnje za dugoročnim nego za kratkoročnim kreditima i kreditnim linijama preduzeća”, zaključuje se u izvještaju.

Bloomberg Adria

 

 

 

 

Objava Banke pooštirle uslove za kredite kompanijama prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -