Vijesti

Dobit banaka FBiH u prvom kvatalu 71,7 miliona KM

SARAJEVO – Banke u Federacije BiH ostvarile su u prvom kvartalu neto dobit od 71,7 miliona KM i sve banke, osim jedne, iskazale su pozitivan finansijski rezultat, prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

FOTO: Pixabay

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 31. martom 2022. godine iznosila je 25,6 milijardi KM i za 318 miliona KM ili 1,2% je manja u odnosu na kraj 2021. godine.

Depoziti su istovremeno iznosili 20,7 milijardi KM i smanjeni su u odnosu na kraj 2021. godine za 465,2 miliona KM ili 2,2%.

Sa 31.03.2022. godine u odnosu na kraj 2021. godine došlo je do smanjenja pojedinih bilansnih pozicija u bankarskom sektoru FBiH, što je posljedica nepovoljnih ekonomskih i geopolitičkih kretanja na globalnom nivou usljed ruske invazije na Ukrajinu. Zabilježen je rast novčanih sredstava, ostalih obaveza i ukupnog kapitala, dok je zabilježeno smanjenje ulaganja u vrijednosne papire, plasmana drugim bankama, kredita, poslovnog prostora i ostale fiksne aktive, ostale aktive, depozita i obaveza po uzetim kreditima. Bankarski sektor FBiH, pored navedenih smanjenja bilansnih pozicija koja nisu značajna, i dalje je ostao stabilan i adekvatno kapitaliziran“, navode iz Agencije za bankarstvio FBiH.

Ukupan kapital bankarskog sektora u FBiH na dan 31.03.2022. godine, povećan je za 20,1 milion KM ili 0,6% u odnosu na kraj 2021. godine i iznosi 3,1 milijardu KM.

Stopa regulatornog kapitala na dan 31.03.2022. godine iznosi 19,5% i značajno je veća u odnosu na zakonom propisani minimum. Od ukupnih kredita pravnim licima, na NPL se odnosi 544 miliona KM ili 6,8%, što je za 0,2 procentna poena manje nego na kraju 2021. godine.

Banke iz FBiH na dan 31.03.2022. godine imale su ukupno 524 organizaciona dijela, što je za tri organizaciona dijela ili 0,6% manje u odnosu na kraj 2021. godine. Broj radnika je na kraju marta bio 6.439 i veći je za sedam radnika ili 0,1% u odnosu na kraj 2021. godine.

Kao posljedica restrukturiranja Sberbank BH i njene kupovine od ASA Banke povećano je učešće domaćeg privatnog kapitala u odnosu na strani kapital za 5,6 procentnih poena, podignuto je sa 9,9 posto na 15,5 posto.

U Federaciji BiH od 13 banaka u privatnom i pretežno privatnom vlasništvu, tri su u većinskom vlasništvu domaćih pravnih i fizičkih lica, a u državnom vlasništvu je jedna banka.     Indikator.ba

Objava Dobit banaka FBiH u prvom kvatalu 71,7 miliona KM prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -