Vijesti

Drvni sortimenti iz BiH se izvoze kao ogrev bez obzira na kvalitet

SARAJEVO – Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je inicijativu Savjetu ministara BiH kojom traži produženje privremene zabrane izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta kao što je to učinjeno u junu.

Foto: Pixabay

Odlukom Savjeta ministara iz juna ove godine privremena zabrana izvoza propisana je za proizvode iz 21 Tarifne oznake, a u julu mjesecu donesena je odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta, dok su izmjenom od zabrane izvoza izuzeti drveni briketi.

Savjet ministara BiH je u septembru donio novu odluku, kojom su ranije odluke u vezi izvoza drvnih asortimenata stavljene van snage, a njom su ponovno obuhvaćeni drveni briketi te se ona primjenuje do 31. oktobra.

S obzirom na to da se bliži prestanak važenja odluke, UPFBiH traži da Savjet ministara BiH donese Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta, izuzimajući drvene brikete.

U inicijativi napominju da se u međuvremenu treba raditi sistemski na rješavanju ovog problema kroz uvođenje izvoznih taksi ili uvođenjem izvoznih kvota, kombinacijom ova dva sistema ili na neki drugi odgovarajući način urediti važeće kriterijume i time zaštiti domaće resurse i položaj domaćih privrednih subjekata.

“Ono što predstavlja problem jesu standardi klasifikacije drveta koji se danas primjenjuju u BiH, ali i zemljama okruženja. Ti standardi su doneseni 70-ih godina prošlog vijeka, u uslovima dogovorne ekonomije i danas su neprimjenjivi. Nužno je donijeti nove standarde koji bi jasno klasifikovali drvo prema kvalitetu. To jeste dugotrajan proces, ali donosi sistemski pristup i trajno rješavanje pitanje standarda kvaliteta drveta”, kazao je Jusuf Musić, profesor Katedre za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U obrazloženju inicijative je navedeno da zbog velike potražnje i visokih cijena drveta i drvnih sortimenata u Evropi, proizvođači iz BiH ostaju bez sirovine, jer se drvni sortimenti bez obzira na kvalitet izvoze kao ogrevno drvo.

To predstavlja veliki problem i nanosi veliku štetu državi, jer se kvalitetno drvo, koje je moguće iskoristiti kao sirovinu za obradu sada izvozi kao ogrevno drvo.

Poslodavci napominju da se već godinama drvoprerađivači u BiH susreću sa problemom nedostatka sirovine, jer se veliki postotak izvoza odnosi upravo na sirovinu i rezanu građu.

Ističu kako će se odgovorom na potrebe drvoprerađivača u BiH, posebno onih koji imaju veći stepen finalne obrade drveta, povećati i broj zaposlenih u tom sektoru.

Nova zapošljavanja znače povećanje potrošnje i veće punjenje budžeta i vanbudžetskih fondova, ističu poslodavci, pa je stoga prioritet svih da BiH bude prepoznatljiva po izvozu kvalitetnih proizvoda od drveta, a ne sirovina. Klix.ba

Objava Drvni sortimenti iz BiH se izvoze kao ogrev bez obzira na kvalitet prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.